Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8029239
od 26 października 2005

Historia zmian artykułu
  2006-04-25 12:14:18   Grzegorz Matusiak   Utworzenie
  2006-04-25 12:14:47   Grzegorz Matusiak   Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
  2006-04-25 12:17:02   Grzegorz Matusiak  
  2006-04-25 12:21:53   Grzegorz Matusiak  
  2007-10-03 12:47:07   G. Matusiak  
  2007-10-03 12:54:06   G. Matusiak  
  2007-10-03 12:58:47   G. Matusiak  
  2007-10-03 13:10:51   G. Matusiak  
  2007-10-03 13:11:42   G. Matusiak  
  2007-10-03 13:16:43   G. Matusiak  
  2007-10-12 12:09:15   G. Matusiak  
  2007-10-12 12:19:08   G. Matusiak  
  2007-10-12 12:26:46   G. Matusiak  
  2007-10-12 12:30:57   G. Matusiak  
  2007-10-12 12:41:32   G. Matusiak  
  2007-10-12 13:05:06   G. Matusiak  
  2007-10-12 13:12:23   G. Matusiak  
  2007-10-12 13:24:42   G. Matusiak  
  2008-01-04 11:10:27   G. Matusiak  
  2008-01-04 11:13:13   G. Matusiak  
  2008-07-10 14:15:33   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-09-07 13:58:18   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-01-24 08:48:58   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-01-24 08:49:34   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-07-10 10:09:02   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-07-10 10:10:50   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-07-10 10:11:07   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 142.12 Burmistrza Nowego z 12.06.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowem"
  2012-07-10 10:11:09   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-04-19 11:26:39   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "Załączsnik nr 1"
  2013-04-19 11:26:40   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-04-19 11:27:18   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 142.12 Burmistrza Nowego z 12.06.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowem"
  2013-04-19 11:27:18   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 3"
  2013-04-19 11:27:18   G. Matusiak   Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 2"
  2013-04-19 11:27:19   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-04-19 11:28:03   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-04-19 11:28:35   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-04-19 11:34:44   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-04-19 11:35:22   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr 182.2012 Burmistrza Nowego z 20.12.2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowem"
  2013-04-19 11:35:23   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-02-07 13:21:06   G. Matusiak   Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Zarządzenie Nr 182.2012 Burmistrza Nowego z 20.12.2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowem" na "1 Zarządzenie Nr 182.2012 Burmistrza Nowego z 20.12.2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Nowem"
  2014-02-07 13:21:06   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "2 Zał. nr 1" w pozycji nr 2
  2014-02-07 13:21:06   G. Matusiak   Dodano załącznik o nazwie "3 Zał. nr 2" w pozycji nr 3
  2014-02-07 13:21:08   G. Matusiak   Aktualizacja