Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8027504
od 26 października 2005

Historia zmian artykułu
  2006-03-17 09:11:30   Grzegorz Matusiak   Utworzenie
  2006-03-17 09:12:39   Grzegorz Matusiak   Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
  2006-03-17 09:15:03   Grzegorz Matusiak  
  2006-03-17 09:16:30   Grzegorz Matusiak  
  2006-03-17 10:21:23   Grzegorz Matusiak   Zmiana statusu [Opublikowany] -> [Zdjęty ze stron]
  2006-03-17 10:28:30   Grzegorz Matusiak   Zmiana statusu [Zdjęty ze stron] -> [Opublikowany]
  2006-03-17 14:10:27   Grzegorz Matusiak  
  2006-03-17 14:13:29   Grzegorz Matusiak  
  2006-03-17 14:15:51   Grzegorz Matusiak  
  2006-03-17 14:16:45   Grzegorz Matusiak  
  2006-03-17 14:17:33   Grzegorz Matusiak  
  2006-03-17 14:19:09   Grzegorz Matusiak  
  2006-03-17 14:20:45   Grzegorz Matusiak  
  2006-04-18 12:42:53   Grzegorz Matusiak  
  2006-04-18 12:53:43   Grzegorz Matusiak  
  2006-04-18 13:00:55   Grzegorz Matusiak  
  2006-04-18 13:30:45   Grzegorz Matusiak  
  2006-04-18 13:34:54   Grzegorz Matusiak  
  2006-04-18 13:37:33   Grzegorz Matusiak  
  2006-04-18 13:52:16   Grzegorz Matusiak  
  2006-04-18 14:11:24   Grzegorz Matusiak  
  2006-04-18 14:13:18   Grzegorz Matusiak  
  2006-04-18 14:18:02   Grzegorz Matusiak  
  2006-04-18 14:18:50   Grzegorz Matusiak  
  2006-04-18 14:31:37   Grzegorz Matusiak  
  2006-04-19 07:53:45   Grzegorz Matusiak  
  2006-04-19 07:56:16   Grzegorz Matusiak  
  2007-02-08 09:10:36   Grzegorz Matusiak  
  2007-02-08 09:12:26   Grzegorz Matusiak  
  2007-02-08 09:18:36   Grzegorz Matusiak  
  2007-02-08 09:22:09   Grzegorz Matusiak  
  2007-02-08 09:28:08   Grzegorz Matusiak  
  2007-02-08 09:30:07   Grzegorz Matusiak  
  2007-03-14 12:26:35   G. Matusiak  
  2007-03-14 12:39:46   G. Matusiak  
  2007-03-14 12:44:37   G. Matusiak  
  2007-03-14 12:49:28   G. Matusiak  
  2007-03-14 12:50:52   G. Matusiak  
  2007-03-20 13:43:46   G. Matusiak  
  2007-03-22 08:10:37   G. Matusiak  
  2007-09-19 13:03:48   G. Matusiak  
  2007-10-17 07:46:33   G. Matusiak  
  2008-05-12 13:57:24   G. Matusiak   Aktualizacja
  2008-11-05 07:35:42   G. Matusiak   Aktualizacja
  2008-11-05 07:38:19   G. Matusiak   Aktualizacja
  2008-11-05 07:38:49   G. Matusiak   Aktualizacja
  2008-11-05 08:53:16   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-01-26 07:56:46   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-01-26 08:03:39   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-01-26 08:10:30   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-01-26 08:12:27   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-01-26 08:18:39   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-02-05 14:43:59   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2009-02-05 14:45:13   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2009-02-05 14:46:32   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2009-03-05 14:31:56   G. Matusiak   Aktualizacja
  2009-10-22 14:02:26   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-04-28 12:50:15   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-04-28 12:52:07   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-04-28 12:55:38   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-04-29 07:07:38   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-12-02 07:55:03   G. Matusiak   Aktualizacja
  2010-12-02 07:57:56   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-01-03 09:47:11   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-01-05 07:10:51   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-01-05 08:42:30   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-01-05 12:33:19   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2011-01-11 12:39:44   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-02-07 13:22:42   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-04-13 13:04:37   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-09-01 14:04:50   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-10-25 08:49:53   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-10-25 08:52:22   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-10-25 08:55:14   G. Matusiak   Aktualizacja
  2011-10-25 08:56:51   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-04-04 13:53:49   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-04-04 13:55:15   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-04-04 14:02:49   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-04-10 10:07:18   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-07-11 14:17:09   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2012-10-11 13:28:52   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2012-10-11 13:29:49   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2012-11-08 12:08:15   G. Matusiak   Aktualizacja
  2012-12-18 11:36:56   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-03-01 08:32:28   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-05-21 10:04:48   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-05-21 10:27:52   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-06-18 13:45:09   G. Matusiak   Aktualizacja
  2013-10-22 13:30:28   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-06-25 14:28:17   G. Matusiak   Aktualizacja
  2014-12-01 13:23:24   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-02-17 12:50:55   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-03-23 11:11:50   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-03-23 12:10:06   G. Matusiak   Aktualizacja
  2015-09-10 12:37:21   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-02-15 08:27:53   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-02-15 08:33:08   G. Matusiak   Aktualizacja
  2016-02-15 08:34:49   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-08-17 10:34:16   G. Matusiak   Aktualizacja
  2017-08-17 10:56:52   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-01-12 11:43:59   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-01-29 12:07:18   Marek Tomczak   Aktualizacja
  2018-10-02 10:51:05   G. Matusiak   Aktualizacja
  2018-11-05 08:40:15   G. Matusiak   Aktualizacja
  2019-04-03 13:44:09   G. Matusiak   Aktualizacja