Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8398084
od 26 października 2005
Skrzynka podawcza » Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze Wersja do druku

Załączone dokumenty
  01. DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości (169kB) pobierz pokaż
  02. N-1 informacja w sprawie podatku od nieruchomości 1 (134.5kB) pobierz pokaż
  03. ZN-1A Dane o nieruchomościach (60kB) pobierz pokaż
  04 ZN-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (104kB) pobierz pokaż
  05 DR-1 deklaracja na podatek rolny (211.5kB) pobierz pokaż
  06. IR-1 informacja w sprawie podatku rolnego (128.5kB) pobierz pokaż
  07. ZR-1A Dane o nieruchom. rolnych (56kB) pobierz pokaż
  08 ZR-1B dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (99.5kB) pobierz pokaż
  09. IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego (79.5kB) pobierz pokaż
  10. DL-1 deklaracja na podatek leśny (88kB) pobierz pokaż
  11. ZL-1A Dane o nieruchomościach leśnych (56kB) pobierz pokaż
  12 ZL-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (70kB) pobierz pokaż
  16. Wniosek o umorzenie podatku (26.5kB) pobierz pokaż
  17. Wniosek o odroczenie terminu płatności,rozłożenie na raty (28.5kB) pobierz pokaż
  18 DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych (2.3MB) pobierz pokaż
  19 DT-1.A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (1MB) pobierz pokaż
  20 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (76.6kB) pobierz    
  21 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (871.8kB) pobierz pokaż
  22. Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego (40kB) pobierz pokaż
  23 Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (tylko podatnicy będący rolnikami) (35kB) pobierz pokaż
  24 Wniosek o zwolnienie i udzielenie ulg w podatku rolnym (27kB) pobierz pokaż
  24. Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zaprzestania produkcji rolnej (24.5kB) pobierz pokaż
  25. Wniosek o wydanie zaświadczenia (24kB) pobierz pokaż
  26 Oświadczenie dotyczące pomcy de minimis w rolnictwie (24kB) pobierz pokaż
  27. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę opłaty za alkohole (23kB) pobierz pokaż
  28. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (30kB) pobierz pokaż
  29 Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, podawanie napojów alkoholowych (20.1kB) pobierz    
  30. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholi (52kB) pobierz pokaż
  31. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową (54.9kB) pobierz pokaż
  32. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego drogowego taksówką osobową (54.3kB) pobierz pokaż
  33. Deklaracja o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (256kB) pobierz pokaż
  33a Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowe (274.1kB) pobierz pokaż
  34 Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenia ze studium (695.8kB) pobierz pokaż
  35 Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (111.6kB) pobierz pokaż
  36 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (108kB) pobierz pokaż
  36a Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości (106.9kB) pobierz pokaż
  36b Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo wlasności nieruchomości (34.5kB) pobierz pokaż
  37 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (714.2kB) pobierz pokaż
  38 Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie obcego urządzenia w pasie drogowym (783kB) pobierz pokaż
  39 Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (783.3kB) pobierz pokaż
  40 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (dotyczy osób prawnych) (217.4kB) pobierz pokaż
  41 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów (dotyczy osob fizycznych) (487.4kB) pobierz pokaż
  42 Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (1) (48kB) pobierz pokaż
  43 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (47kB) pobierz pokaż
  44 WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCEGO UTRACONE WYNAGRODZENIE W OKRESIE ODBYWANIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH (6.9kB) pobierz    
  45. Wniosek o uznanie żolnierza (poborowego) za sprawujacego bezposrednią opiekę nad czlonkiem rodziny (44.5kB) pobierz pokaż
  Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (106.5kB) pobierz pokaż

Redaktor: G. M., Źródło:pracownicy merytoryczni, Ilość wyświetleń: 18507, Utworzony: 2008-05-23 12:34:36, Ostatnia zmiana: 2019-08-07 08:35:24 Historia zmian