Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Uwaga ptasia grypa !
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ochrona Danych Osobowych
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trylu
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6516472
od 26 października 2005
Archiwum » Archiwum » Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 23.09.2007 Wersja do druku

Załączone dokumenty
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowem (74.5kB) pobierz pokaż
  Komunikat_Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o miejscu i_czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłaszaniakandydata na radnego (74.4kB) pobierz pokaż
  Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe z dnia 28 sierpnia 2007 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych (37.4kB) pobierz pokaż
  Obwieszczenie Burmistrza Nowego o okręgu wyborczym, jego granicach numerze i liczbie wybieranych radnych oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej (24.9kB) pobierz pokaż
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 24 września 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem (27.5kB) pobierz pokaż
  Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowem o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem (20.9kB) pobierz pokaż
  Postanowienie Nr 1737.07 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie powolania Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem_TKW (25.6kB) pobierz pokaż
  Postanowienie Nr 173807.07 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 20 .08.2007 r. w sprawie zmian w składzie terotorialnej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem (58.6kB) pobierz pokaż
  Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem sporządzony dnia 23 września przez Miejską Komisję Wyborczą w Nowem (145.3kB) pobierz pokaż
  Terminy dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowem (40.9kB) pobierz pokaż
  Uchwała nr 4.2007 Miejskiej Komisji Wyborczej w w Nowem w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (196.6kB) pobierz pokaż
  Zarządzenie Nr 257.07 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem (350.4kB) pobierz pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:G. Matusiak, Ilość wyświetleń: 4279, Utworzony: 2007-07-16 08:34:54, Ostatnia zmiana: 2009-03-09 12:07:18 Historia zmian