Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8040500
od 26 października 2005
Gmina » Przetargi » Przetargi z zakresu ustawy "Prawo Zamówień Publicznych" » Zapytania i odpowiedzi dot. przetargów zgodnie z art. 38 ust. Pzp.

Artykuły
  Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: "Budowa pzredszkola samorządowego w Nowem wraz z wyposażeniem - Etap I."
  Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa przedszkola samorzadowego w Nowem wraz z wyposażeniem - Etap I.
  Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa przedszkola samorzadowego w Nowem wraz z wyposazeniem - Etap I.
  Zakup paliw do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej - flota dla Gminy Nowe.
  Zakup paliw do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej - flota dla Gminy Nowe.
  Zmiana sposobu użytkowania oraz rozbudowa budynku szkolno-warsztatowego na środowiskowy dom samopomocy w Nowem, przy ulicy Nowej 11- dostawa i montaż wyposażenia.
  Zmiana sposobu użytkowania oraz rozbudowa budynku szkolno-warsztatowego na środowiskowy dom samopomocy w Nowem, przy ulicy Nowej 11- dostawa i montaż wyposażenia.
  Zmiana sposobu użytkowania oraz rozbudowa budynku szkolno- warsztatowego na środowiskowy dom samopomocy w Nowem, przy ulicy Nowej 11 - dostawa i montaż wyposażenia.
  Budowa targowiska gminnego w miejscowosci Nowe - II postępowanie.
  Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych na terenie Nowego/ III etap, część I. Zadanie pn.: Nowe, mury miejskie (XIV - XVI wiek); roboty ratownicze i prace budowlano - konserwatorskie - Etap III, część I.
  Odpowiedzi na pytanie do zamówienia pod nazwą: Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych na terenie Nowego/III etap, część I.Zadanie pn.: Nowe, mury miejskie ( XIV-XVI wiek); roboty ratownicze i prace budowlano - konserwatorskie - Etap III, część I.
  Odpowiedzi na zapytania do zamówienia pod nazwą Budowa targowiska gminnego w Nowem.
  Odpowiedź na pytanie numer 1 Budowa targowiska gminnego w Nowem.
  Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno-warsztatowych na mieszkania socjalne w Nowem przy ulicy Nowej 11 - II postępowanie
  Odpowiedź na pytanie nr 1 Zmiana sposobu użytkowania oraz rozbudowa budynku szkolno-warsztatowego na środowiskowy dom samopomocy w Nowem, przy ulicy Nowej 11- dostawa i montaż wyposażenia II postępowanie.