Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7524069
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Budżet » Sprawozdania Wersja do druku

Załączone dokumenty
  Rb - Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (132kB) pobierz pokaż
  Rb- NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 - 2 (75.1kB) pobierz pokaż
  Rb Nds Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce, deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30.06.2006 r. (523.7kB) pobierz pokaż
  RB -NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce, deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2006 roku (81.6kB) pobierz pokaż
  Rb- ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2010 r. (47.2kB) pobierz pokaż
  Rb-50 Sprawozdanie o dotacjach zwiazanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym jst ustawami za okres od początku roku do końca 4 kwartału 2005 r. (407.2kB) pobierz pokaż
  Rb-50 Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym jst ustawami za 4 kwartał 2005 r. (405.7kB) pobierz pokaż
  Rb-N Roczna sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2008 rok (120.4kB) pobierz pokaż
  Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce - deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.03.2008 (53.3kB) pobierz pokaż
  Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce, deficycie jednostki samorządu terytorialnego z aokres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 roku (35.2kB) pobierz pokaż
  RB-NDs kwartalne sprawozdanie o nadwyżce, deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2007 roku (49.7kB) pobierz pokaż
  Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce, deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.09. 2008 r. (80.9kB) pobierz pokaż
  Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce, deficycie jednostki samorządy terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2007 (65.4kB) pobierz pokaż
  Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2007 (44.2kB) pobierz pokaż
  Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 r (688.1kB) pobierz pokaż
  Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 (42.6kB) pobierz pokaż
  Rb-NDS Roczne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST za 2008 rok (101.1kB) pobierz pokaż
  Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce, deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2005 r. (92.7kB) pobierz pokaż
  Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2006 roku (26.9kB) pobierz pokaż
  Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych JST na koniec 2007 r (863.4kB) pobierz pokaż
  Rb-ST Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych JST na koniec 2008 roku (55.6kB) pobierz pokaż
  RB-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki budżetowej za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2007 roku (115.3kB) pobierz pokaż
  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2007 roku (151.2kB) pobierz pokaż
  Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 (62.7kB) pobierz pokaż
  Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2007 (61.7kB) pobierz pokaż
  Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 r (1006.3kB) pobierz pokaż
  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dn. 30.09.2008 r. (144.4kB) pobierz pokaż
  Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia31 marca 2008 r. (124.2kB) pobierz pokaż
  Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (156.7kB) pobierz pokaż
  Rb-Z Kwartalne sprawozdanieo stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008 (42.3kB) pobierz pokaż
  Rb-Z Roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2008 rok (82.1kB) pobierz pokaż

Redaktor: Grzegorz Matusiak, Źródło:G. Janicka, Ilość wyświetleń: 2719, Utworzony: 2006-12-13 12:36:17, Ostatnia zmiana: 2011-03-01 14:48:22 Historia zmian