Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2019
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8404451
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały XI. 2006 - XII. 2007

Kategorie
  Uchwała Nr I/1/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie : ustalenia regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem (1)
  Uchwała Nr I/2/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem (1)
  Uchwała Nr II/3/06 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie: ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowem (1)
  Uchwała Nr II/5/06 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 4 grudnia 2006 w sprawiie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem (1)
  Uchwała Nr II/6/06 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 4.12.2006 w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej (1)
  Uchwała Nr II/7/06 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie: wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej (1)
  Uchwała Nr II/8/06 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie: ustalenia komisji stałych Rady Miejskiej w Nowem (1)
  Uchwała Nr II/9/06 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie: ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej (1)
  Uchwała Nr II/ 10 / 06 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie: ustalenia składu osobowego komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (1)
  Uchwała Nr II/ 11 / 06 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 4 grudnia 2006 w sprawi ustalenia składu osobowego komisji Oświaty, Kultury i Sportu (1)
  Uchwała Nr II/12/06 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie ustalenia składu osobowego komisji Opieki Społecznej i Zdrowia (1)
  Uchwała Nr III/ 13/2006 Rady Miejskiej w Nowemz dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze III kwartały 2006 roku przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego w 2007 roku (1)
  Uchwała Nr III/ 14/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie : ustalenia stawek podatku od nieruchomośc (1)
  Uchwała Nr III/ 15 /2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (1)
  Uchwała Nr III/ 16/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie : opłaty targowej (1)
  Uchwała Nr III/17/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie : opłaty miejscowej (1)
  Uchwała Nr III/18/06 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 12 grudnia 2006r w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w drodze bezprzetargowej (1)
  Uchwała Nr III /19 /2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 12 grudnia 2006 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem XXXVII/230/2006 z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2006 (1)
  Uchwała Nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia na 2007 rok programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi (1)
  Uchwała Nr III/21/06 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie : upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowem do wykonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy samorządowego (1)
  Uchwała Nr III/ 22 /06 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 12 grudnia 2006 w sprawie: wyznaczenia wiceprzewodniczącego rady miejskiej upoważnionego do określenia terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia (1)
  Uchwała Nr III/23/06 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia diet radnych (1)
  Uchwała Nr III/ 24 / 06 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nowego (1)
  Uchwała nr IV/25/2006 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie : zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej (1)
  Uchwała Nr V/26/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (1)
  Uchwała Nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (1)
  Uchwała Nr V/28/07 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 309 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzebnia planu pracy Komisji Oświaty , Kultury i Sportu (1)
  Uchwała Nr V/29/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu planu pracy Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia (1)
  Uchwała Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu Rady (1)
  Uchwała Nr VI/31/07 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2007 (1)
  Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 lutego 2007 roku a sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 rok (1)
  Uchwała Nr VI/33/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie przecowdziałania narkomanii na 2007 rok (1)
  Uchwała VI/34/07 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (1)
  Uchwała Nr VII35/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego samodziel (1)
  Uchwała Nr VII/36/07 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Nowe (1)
  Uchwała Nr VII/37 /2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (1)
  Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla różnych stanowisk .... (1)
  Uchwała Nr VII/39/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie odpłatności za usługi w przedszkolach samorządow (1)
  Uchwała Nr VII/40/2007 w sprawie powiadamiania o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego (1)
  Uchwała Nr VIII/41/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego (1)
  Uchwała Nr VIII/ 42 /2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 24 Kwietnia 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowo - zachodniej części miasta Nowe, dotyczącą terenów73 U/S i 74U/S/KP (1)
  Uchwała Nr VIII/43/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 24 kwietnia 2007r w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej połóżonej we wsi Milewo oraz zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1300000 na jego sfin (1)
  Uchwała Nr VIII/44/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 24 kwietnia 2007 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem Nr VI/31/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na rok 2007y (1)
  Uchwała Nr IX/45/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 5 czerwca 2007 roku (1)
  Uchwała Nr X/46/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 czerwca 2007r w sprawie wycofania nieruchomości ze sprzedaży (1)
  Uchwała Nr X/47/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 czerwca 2007r w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości zabudowane (1)
  Uchwała Nr X/48/2007 Rady Miejskiej W Nowem z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie wydania opinii odnośnie obszaru ochrony siedli (1)
  Uchwała Nr X/49/2007 Rady Miejskiej w Nowem ,z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowe (1)
  Uchwała Nr X/50/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Nowem (1)
  Uchwała Nr X/51/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników w sądach powszecfhnych (1)
  Uchwała Nr XI/52/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Nowe za I półrocze 2007 r. (1)
  Uchwała Nr XI/53/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie wyboru ławników (1)
  Uchwała Nr XI/54/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Nowe przy ulicy Nowy Swiat (1)
  Uchwała Nr XI/55/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 sierpnia 2007 roku. w sprawie wyrażenia opinii na temat likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu (1)
  Uchwała Nr XI/56/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 sierpnia 2007 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem Nr VI / 31 /2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na 2007 rok (1)
  Uchwała Nr XII/57/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 4 października 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nowe do programu "Polskiego Projektu 400 Miast" (1)
  Uchwała Nr XII/58/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 4 października 2007 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych na terenie wsi Bochlin (1)
  Uchwała Nr XII/59/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 4 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Mały Komorsk (1)
  Uchwała Nr XII/60/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 4 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Mały Komorsk (1)
  Uchwała Nr XII/61/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 4 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie Kozielec (1)
  Uchwała Nr XIII/62/2007 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 pazdziernika 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowem za okres od 01.01.2007 do 30.09.2007 (1)
  Uchwała Nr XIII.63.2007 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia (1)
  Uchwała Nr XIII.64.2007 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie zmian w składzie Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. (1)
  Uchwała Nr XIII/65.2007 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie przystapienia Gminy Nowe do tworzonego Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania pn. "Gminy Powiatu Świeckiego" (1)
  Uchwała Nr XIII.66.2007 Rady Miejskiej w Nowem Uchwała Nr XIII/66/2007w sprawie zatwierdzenia zmiany "Planu rozwoju w miejscowości Tryl" (1)
  Uchwała Nr XIII/67.2007 Rady Miejskiej w Nowem zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem nr VI/31/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na 2007 r. (1)
  Uchwała Nr XIV/68/2007 Rady Miejskiej w Nowem w spraie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2007 r. przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2007 r. (1)
  Uchwała Nr XIV/69/2007 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (1)
  Uchwała Nr XIV/70/2007 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie okreslenia wysokości stawek podatkowych od srodków transportowych (1)
  Uchwała Nr XIV/71/2007 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadanych psów (1)
  Uchwała Nr XIV/72/2007 Rady Miejskiej w Nowem ew sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2008 roku (1)
  Uchwała Nr XIV/73/2007 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie uchwalenia na 2008 rok programu współpracy Gminy Nowe z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami org ...................... (1)
  Uchwała Nr XIV/74/2007 Rady Miejskiej z dnia 27.11.2007 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. zaopiniowania projektu graficznego herbu, flagi, pieczęci, łańcuchów oraz sztandaru Gminy Nowe (1)
  Uchwała Nr XIV/75/2007 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie powiadamiania o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego (1)
  Uchwała Nr XIV/76/2007 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowem nr V/31/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe na 2007 r (1)
  Uchwała Nr XV/77/2007 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas dłuższy niż 3 lata PUM sp. z o.o. ww Nowe mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków dla gm. Nowe połóżonej w miejscowości Tryl...... (1)
  Uchwała Nr XV/78/2007 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej (1)
  Uchwała Nr XV/79/2007 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (1)
  Uchwała Nr XV/80/2007 Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (1)
  Uchwała Nr XV/81/2007 Rady Miejskiej w Nowem w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia (1)
  Uchwała Nr XV/82/2007 Rady Miejskiej w sprawie zaskarżenia roztrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w (1)