W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R. OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE NA TERENIE GMINY NOWE ROZPOCZNĄ PRACĘ O GODZINIE 6:00

GŁOSOWANIE ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W GODZINACH 7.00 – 21.00

 

 

PLAN DYŻURÓW W URZĘDZIE GMINY
w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiejsobota, 12.10.2019 r.:
-    Urzędnik Wyborczy: 8:00 - 9:00, tel. 523337210, tel. kom. 794591815


-    Gminny Koordynator Wyborczy: 8:00 - 9:00, tel. 523337230, tel. kom. 601351721

W pozostałych godzinach pełniony jest dyżur telefoniczny
-    Urzędnik Wyborczy - tel. 794591815

 -    Gminny Koordynator Wyborczy - tel. 601351721

niedziela, 13.10.2019 r.
Urzędnik Wyborczy oraz Gminny Koordynator Wyborczy: 5:30 - 7:15, 20:30 - do czasu zakończenia weryfikacji protokołów, tel. 523337210


W pozostałych godzinach pełniony jest dyżur telefoniczny:

Urzędnik Wyborczy - tel. 794591815
Gminny Koordynator Wyborczy – tel. 601351721

Stanowisko ds. ewidencji ludności i rejestru wyborców: 7:00 - 21:00, tel. 52 3337234
Koordynator obsługi informatycznej: 11:45 - 12:30, 16:45 - 17:30 oraz 20:30 do czasu zakończenia weryfikacji protokołów, tel. 523337225