Urzędnik wyborczy Gminy Nowe przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  oraz udziela informacji na temat wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. w dniach:

02.09 – poniedziałek – od 07:00 do 09:00

05.09 – czwartek – od 07:00 do 09:00

06.09 – piątek – od 08:00 do 10:00

11.04 – środa – od 07:00 do 09:00

12.04 – czwartek – od 14:00 do 15:00

13.04 – piątek – od 13:00 do 14:00

 w Urzędzie Gminy w Nowem, poczekalnia salki ślubów (parter).

Jednocześnie informuję, że obowiązujący wzór zgłoszenia kandydatów na obwodowych członków komisji wyborczych został ustanowiony UCHWAŁĄ NR 79/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniającą  uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego. 

Złożenie zgłoszenia na nieprawidłowym druku będzie stanowiło błąd formalny.

W wyborach powołana będzie jedna komisja , która będzie przeprowadzała głosowanie i ustała jego wyniki.

 

Urządnik Wyborczy

Anna Borzemska