Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8398074
od 26 października 2005
Ochrona środowiska » Susza 2019 Wersja do druku

Susza 2019

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW WS. SUSZA 2019

W związku z ogłoszonym w dniu 26 lipca komunikatem nr 7 Instytutu Uprawy i Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach dotyczącym wystąpienia suszy rolniczej w siódmym okresie raportowania, tj. od 21 maja do 20 lipca 2019 roku na terenie Gminy Nowe ( http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0414063/ )  Burmistrz Nowego wystąpił do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w 2019 roku i Zarządzeniem nr 257/2019 z dnia 29 lipca stosowna komisja została powołana.

Zgodnie z przywołanym wyżej komunikatem zagrożone wystąpieniem suszy na terenie naszej Gminy są następujące uprawy, rosnące tylko na glebach kategorii I (bardzo podatna na suszę (WOD < 127,5 mm), gatunek gleby: piasek luźny – pl, piasek luźny pylasty – plp, piasek słabo gliniasty – ps, piasek słabo gliniasty pylasty – ps,    można przyjąć, że są to gleby V i VI klasy  ): kukurydza na ziarno,   kukurydza na kiszonkę,   krzewy owocowe   i   rośliny strączkowe.

PRAGNĘ ZDECYDOWANIE PODKREŚLIĆ, ŻE TYLKO W TYCH CZTERECH UPRAWACH,  WYSTĘPUJĄCYCH  TYLKO NA GLEBIE KATEGORII I, KOMISJA BĘDZIE SZACOWAŁA STRATY. W POZOSTAŁYCH UPRAWACH ( zboża jare, ozime, warzywa gruntowe, ziemniaki, buraki cukrowe itd. ), ROSNĄCE NA GRUNTACH KATEGORII I ORAZ POZOSTAŁYCH, STRATA BĘDZIE OKREŚLANA NA POZIOMIE 0%.

Zwracam również uwagę, że we wniosku o oszacowanie szkód w tabeli na 1 i 2 stronie należy obowiązkowo podać numery działek wraz z określeniem obrębu geodezyjnego na których występują uprawy, podlegające szacowaniu tj, kukurydza na ziarno i kiszonkę, krzewy owocowe i rośliny strączkowe, w celu zweryfikowania czy rzeczywiście uprawy te występują na glebie kategorii I.   W pozostałych przypadkach określanie numeru działki, obrębu geodezyjnego oraz kategorii glebowej jest zbyteczne. Wszystkie wnioski będą sprawdzane pod tym kątem na ogólnodostępnej mapie kategorii glebowych        ( http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/ ).

 PRZYPOMINAM, że we wnioskach należy bezwzględnie podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym tzn. uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskami o dopłaty bezpośrednie). We wniosku należy również ująć dane na temat produkcji zwierzęcej.

Do określenia strat bierze się wielkość produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie.

Wnioski o oszacowanie strat wraz z niniejszą informacją znajdują się u sołtysów, w Sekretariacie UG Nowe (1 piętro – pokój nr 26)  oraz są do pobrania na stronie internetowej www.bip.gminanowe.pl w zakładce SUSZA 2019 r. Wnioski należy składać w Sekretariacie UG w Nowem  w nieprzekraczalnym terminie do  14 sierpnia 2019 roku.

Proszę o dokładne zapoznanie się z treścią wniosku i precyzyjne jego wypełnienie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nowem, pokój nr 33, tel. 523337219.

 

Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                                                                                                                                 Grzegorz Matusiak

Załączone dokumenty
  Wniosek suszowy na 2019 rok (127.5kB) pobierz pokaż

Redaktor: Magdalena Podgórska, Źródło:Leszek Cejrowski, Ilość wyświetleń: 113, Utworzony: 2019-07-31 08:32:53, Ostatnia zmiana: 2019-07-31 09:52:59 Historia zmian