Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

 

INFORMACJA NA TEMAT  WOLNYCH STANOWISK POMOCNICZYCH I OBSLUGI: TERAPEUTA/ INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W NOWEM

Nowe, 7 stycznia 2019 r.

 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy informuje o rekrutacji na 4 wolne stanowiska:

 

Instruktor terapii zajęciowej/Terapeuta zajęciowy w pracowni plastycznej,

Instruktor terapii zajęciowej/Terapeuta zajęciowy w pracowni muzyczno-teatralnej,

Instruktor terapii zajęciowej/Terapeuta zajęciowy w pracowni- komputerowej,

Instruktor terapii zajęciowej/Terapeuta zajęciowy w pracowni- kulinarnej.

 

Miejsce zatrudnienia: Środowiskowy Dom Samopomocy  w Nowem, ul. Nowa 11B 86 - 170 Nowe

 

Wymiar etatu:  1 /1

Liczba etatów: 4

 

1. Wymagania niezbędne:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260 ze zm.) kandydat:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

b) jest obywatelem polskim;

c) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika, terapia zajęciowa i pokrewne, lub ukończoną szkołę policealną o specjalności terapeuta zajęciowy;

d) posiada co najmniej 0,5 roczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

g) stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na ww. stanowisku.

2.Wymagania dodatkowe:

a) dla pracowni plastycznej: umiejętności manualne, zdolności plastyczne, rękodzielnicze, znajomość różnych technik plastycznych;

      dla pracowni muzyczno – teatralnej: umiejętności wokalne lub umiejętności gry na instrumencie, umiejętności artystyczne – tworzenia scenariuszy przedstawień teatralnych, podstawy gry aktorskiej;

dla pracowni komputerowej: obsługa komputera i urządzeń biurowych, znajomość programów komputerowych dostosowanych do możliwości osób niepełnosprawnych, umiejętność korzystania z Internetu;

dla pracowni kulinarnej: umiejętności kulinarne, znajomość zasad zdrowego żywienia, obsługa urządzeń kuchennych;

b) dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, kreatywność i elastyczność w działaniu;

b) umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do stanu   zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników;

c) predyspozycje umożliwiające pozytywny kontakt i porozumiewanie się z uczestnikami i pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy;

d) prawo jazdy kat B.;

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

4. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowiskach:

1.     Organizowanie i prowadzenie treningów umiejętności społecznych oraz zajęć terapeutycznych indywidualnych oraz grupowych w pracowni plastycznej.

2.     Praca w zespole wspierająco – aktywizującym oraz realizowanie jego ustaleń.

3.     Prowadzenie dokumentacji indywidualnej i zbiorczej obowiązującej w placówce.

4.     Dokonywanie okresowych ocen postępów uczestników w zakresie umiejętności życia codziennego, funkcjonowania społecznego i interpersonalnego oraz spędzania czasu wolnego.

5.     Wykorzystywanie oraz stosowanie w pracy różnych metod i form terapii.

6.     Motywowanie uczestników do aktywności w zajęciach terapeutycznych, utrzymania higieny osobistej i utrzymania porządku na terenie placówki.

7.     Czynny udział podległej pracowni w konkursach wewnętrznych oraz organizowanych przez inne instytucje.

8.     Organizowanie w ramach terapii imprez integracyjnych, wycieczek, zajęć rekreacyjnych.

9.     Dbanie o dobrą kondycję psychiczną, bezpieczeństwo i prawidłowe stosunki międzyludzkie wszystkich uczestników.

10.  Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika placówki

 

4. Informacja o warunkach pracy na stanowiskach:

a) miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Nowa 11B, 86-170 Nowe;

b) usytuowanie stanowiska pracy: budynek jednokondygnacyjny, brak windy;

c) czas pracy: pełen wymiar, 40 - godzin tygodniowo, w godzinach 8:00 – 16:00;

d) bezpośredni kontakt z podopiecznymi, wyjazdy służbowe, w szczególności szkolenia, wg potrzeb pracodawcy;

e) przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 luty 2019 roku.

5. Wymagane dokumenty:

a) curriculum vitae;

b) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

c) list motywacyjny;

d) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy;

e) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy wraz z klauzulą informacyjną.

Wymagane dokumenty należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, z wyjątkiem kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopii świadectw pracy.

6. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Nowe ( I piętro, pokój nr 26) lub przesłać na adres: Burmistrz Nowego plac Św. Rocha 5,86-170 Nowe w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Terapeuta zajęciowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem” do dnia 17 stycznia 2019 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Nowe). Dokumenty aplikacyjne złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel. 52 33 37 234

Osoby, które złożą dokumenty aplikacyjne w wyznaczonym terminie, prosimy o przybycie do Urzędu Gminy Nowe plac św. Rocha 5 86-170 Nowe (sala posiedzeń I piętro) dnia 18 stycznia o godzinie 09:00.

Z osobami, których dokumenty aplikacyjne spełnią wymogi formalne, zostanie w tym dniu przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana telefonicznie przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

 

Załączniki

Klauzula informacyjna RODO (16.8kB) Zapisz dokument  
Kwestionariusz_kandydata (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Pikuła
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:G. Matusiak
Data wprowadzenia:2019-01-07 11:16:35
Opublikował:G. Matusiak
Data publikacji:2019-01-07 11:18:01
Ostatnia zmiana:2019-01-07 12:08:37
Ilość wyświetleń:1463

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij