Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2019
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8526458
od 26 października 2005
Wybory » Wybory samorządowe 2018 r.

Kategorie
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 13.08.2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic miasta stolecznego Warszawy oraz wyborów .... (1)
  Zespól d/s wyborów (1)
  Zarządzenie Nr 285.2018 Burmistrza Nowego z 21.08.2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych ... (1)
  Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20000 mieszkanców (1)
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatow na radnych w wyborach do rad gmin(rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20000 mieszkańców (1)
  Obwieszczenie Burmistrza Nowego z 27.08.2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie wybieranych radnych, oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowem (1)
  Obwieszczenie Starosty Świeckiego z 27.08.2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji ... (1)
  Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 27.08.2018 r. w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, i granic oraz ... (1)
  Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (1)
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I - powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowem (1)
  Skład osobowy i terminy dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowem (1)
  Dyżur Urzędnika Wyborczego gminy Nowe (1)
  Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowem o wezwaniu do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Nowem (1)
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych (1)
  Obwieszczenie Burmistrza Nowego z 21.09.2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania ...... (1)
  Komunikat z 21.09.2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do losowania składów obwodowych komisji wyborczych (1)
  Informacja o losowaniu numerów list kandydatów na radnych (1)
  Obwieszczenie MKW z 25.09.2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Nowem w okręgach 2 i 4 bez głosowania (1)
  Obwieszczenie MKW z 27.09.2018 r. o wezwaniu do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na burmistrza (1)
  Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej (1)
  Obwieszczenie MKW z 28.09.2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Nowem (1)
  Postanowienie Nr 131.18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego .... (1)
  Zawiadomienie o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborcow gminy Nowe (1)
  Obwieszczenie MKW z 3.10.2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza (1)
  Obwieszczenie MKW z 3.10.2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych (1)
  Przeniesienie lokalu wyborczego (1)
  Protokoły i wyniki wyborów Burmistrza oraz Radnych Rady Miejskiej (1)