Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8303462
od 26 października 2005
Gmina » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Znak: IKS. 6733.1.2018.RG Wersja do druku

 

 

                                                                                                           Nowe, dn. 11.07.2018 r.

Znak IKS. 6733.1.2018. RG 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn.: Dz. U. z 2017.,poz.1257 z późn. zm.)

 

BURMISTRZ NOWEGO

Zawiadamia o zakończeniu postępowanie dowodowe w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonej na wniosek Pana Marcina Michalskiego, ATEM-Polska Sp. z o.o., ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, działający z upoważnienia firmy Orange Polska S.A., ul. Aleje Jerozolimskie 160,02-326 Warszawa.

 

Zostało zakończone postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego stacji bazowej ORANGE  na dz. nr 114 w obrębie Zdrojewo gmina Nowe.

Wszystkich zainteresowanych sprawą informuję, że z treścią zgromadzonych materiałów można zapoznać się  w siedzibie Urzędu Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5 86-170 Nowe, pok. nr 12 w godzinach urzędowania : poniedziałek , środa , czwartek  700-1500, wtorek 700- 1600 , piątek  700 - 1400 Burmistrz Nowego wyznacza 7 dniowy termin na wykonanie przysługującego uprawnienia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.,poz.1257 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływnie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

                                                                                                   Burmistrz Nowego

 

 

Otrzymują:

1.     Strona internetowa Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe,

2.     Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowe,

3.     a/a.


Redaktor: Marek Tomczak, Źródło:Roman Gużyński, Ilość wyświetleń: 297, Utworzony: 2018-07-11 07:47:30, Ostatnia zmiana: 2018-07-11 07:48:38 Historia zmian