Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Przedłużenie terminu obowiązywania taryf za wodę i scieki
•  Susza 2018
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6960724
od 26 października 2005
Ochrona środowiska » Susza 2018 Wersja do druku

 

KURENDA

    Zarządzeniem Nr 204/2018 z 15 czerwca 2018r. ( data wpływu do UG Nowe – 22 czerwca 2018r. ) Wojewoda Kujawsko – Pomorski powołał komisję do spraw oszacowania  zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w czerwcu 2018 roku w Gminie Nowe.

Zadaniem w/w Komisji jest oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zgodnie z najnowszymi danymi Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej, opracowanymi przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zagrożenie suszą występuje w następujących uprawach na poniższych kategoriach glebowych:

I KATEGORIA: zboża ozime i jare, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe;

II KATEGORIA: zboża ozime i jare,  kukurydza na ziarno i na kiszonkę, rzepak
i rzepik, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, truskawki, rośliny     strączkowe;

III KATEGORIA: zboża ozime i jare,  tytoń,  krzewy owocowe, truskawki, rośliny
    strączkowe;

IV KATEGORIA: zboża jare.

Wyjaśniam, że tylko w tych uprawy i na tych kategoriach glebowych  Komisja będzie szacowała straty. W  pozostałych uprawach straty będą szacowane na poziomie 0%.

Wnioski o oszacowanie strat znajdują się u sołtysów, w Sekretariacie UG Nowe (1 piętro – pokój nr 26) ,  w Referacie Ochrony Środowiska ( 1 piętro - pokój nr 11 ) oraz do pobrania na stronie internetowej www.bip.gminanowe.pl w zakładce SUSZA 2018 r. Wnioski należy składać w Sekretariacie UG w Nowem w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2018 roku.

We wnioskach należy bezwzględnie podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwa uprawy i jej powierzchnia w ha) tzn. uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne
z wnioskami o dopłaty bezpośrednie).

Do określenia strat bierze się wielkość produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie.

Proszę o dokładne zapoznanie się z treścią wniosku i precyzyjne jego wypełnienie.

Dodatkowe informacje w Urzędzie Gminy, pokój nr 33, tel. 523337219.

 

                                                                                      Burmistrz Nowego

                                                                                        Czesław Woliński

 

Załączone dokumenty
  Wniosek w sprawie oszacowania szkód doznanych w wyniku suszy w rolnictwie w 2018 roku (72.5kB) pobierz pokaż
  Zarządzenie 204-2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (299.6kB) pobierz pokaż

Redaktor: Marek Tomczak, Źródło:Leszek Cejrowski, Ilość wyświetleń: 118, Utworzony: 2018-06-25 13:58:30, Ostatnia zmiana: 2018-06-27 08:05:04 Historia zmian