Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8040681
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego Wersja do druku

 

Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego


Podstawa prawna

art. 44-45, art. 51  ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2016.2064 j.t.)

 

Wymagane dokumenty

- dowód osobisty (do wglądu),

- wniosek,

- oryginał dowodu wpłaty.

 

Opłaty

- odpis skrócony aktu stanu cywilnego: 22,00 zł.

- odpis zupełny aktu stanu cywilnego: 33,00 zł.

- zaświadczenie o dokonanych wpisach lub ich braku: 24,00 zł.

na konto: Urząd Gminy Nowe 17 8173 0005 2001 0000 0303 0002.

 

Termin załatwiania sprawy

- Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutejszym urzędzie

  następuje w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

- Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w innych urzędach  

  stanu cywilnego następuje po przeniesieniu aktu do rejestru przez dany urząd w

  terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Nowem

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

 

Dodatkowe informacje

Sprawy te załatwia się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowem, Plac Św. Rocha 5, tel. 52 333 72 34

Odpis aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o dokonanych wpisach lub ich braku otrzyma:

- osoba, której akt dotyczy

- jej małżonek

- wstępny

- zstępny

- rodzeństwo

- przedstawiciel ustawowy

- opiekun

- osoba, która wykaże w tym interes prawny.

 

Wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego bez względu na miejsce sporządzenia i przechowywania aktu.

 

 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:M. Jakubowski, Ilość wyświetleń: 259, Utworzony: 2018-05-28 13:04:07, Ostatnia zmiana: 2018-05-30 13:30:07 Historia zmian