Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7824380
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2018 r.

Kategorie
  Zarządzenie Nr 241/2018 Burmistrza Nowego z 24.01.2018 r. w sprawie konkursu ofert na wykonywnie zadań w zakresie pomocy społecznej w 2018 r. (1)
  Zarządzenie Nr 242.2018 Burmistrza Nowego z 24.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wykonywania zadań w zakresie edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 r. (1)
  Zarządzenie Nr 243/2018 Burmistrza Nowego z 24.01.2018 r. -konkurs związany z realizacją zadań gminy w zakresie ochrony i poromocji zdrowia w 2018 r. (1)
  Zarządzenie Nr 244.2018 Burmistrza Nowego z 30.01.2018 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1.2018 na wykonywanie zadań publicznych zwiazanych z realizacją zadań gminy ... (1)
  Zarządzenie Nr 245/2018 Burmistrza Nowego z 30.01.2018 r. zmieniajace plan dochodów i wydatków Gminy Nowe na rok 2018 (1)
  Zarządzenie Nr 246/2018 Burmistrza Nowego z dnia 30.01.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia i stosowania Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 247.2018 Burmistrza Nowego z 30.01.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupelniajacego w tym terminów składania dokumentów .... (1)
  Zarządzenie Nr 248.2018 Burmistrza Nowego z 30.01.2018 r. w sprawie ustalenia kryteriow wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola ... (1)
  Zarządzenie Nr 249/2018 Burmistrza Nowego z dnia 12.02.2018 r w sprawie zmiany skladu komisji przetargowej (1)
  Zarządzenie Nr 251/2018 r Burmistrza Nowego z 28.02.2018 r. zmieniajace plan dochodów i wydatków budzetu Gminy Nowe na rok 2018 (1)
  Zarządzenie Nr 252/2018 Burmistrza Nowego z 2.08.2018 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej kontroli w Gminnej Przychodni w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 253/2018 Burmistrza Nowego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 2/2018 (1)
  Zarządzenie Nr 254/2018 Burmistrza Nowego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 3/2018 (1)
  Zarządzenie Nr 255/2018 Burmistrza Nowego z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 4/2018 (1)
  Zarządzenie Nr 256.2018 Burmistrza Nowego z 8.03.2018 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego (1)
  Zarządzenie Nr 257.2018 Burmistrza Nowego w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 2.2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie pomocy.. (1)
  Zarządzenie Nr 258.2018 Burmistrza Nowego w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3.2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie edukacji.. (1)
  Zarządzenie Nr 259.2018 Burmistrza Nowego z 13.03.2018 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 4.2018 na wykonywanie zadań publicznych ... (1)
  Zarządzenie Nr 260/2018 Burmistrza Nowego z dnia 27.03.2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok (1)
  Zarządzenie Nr 261/2018 Burmistrza Nowego z dnia 27.03.2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego za 2017 r. (1)
  Zarządzenie Nr 262.2018 Burmistrza Nowego z 30.03.2018 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowatnej (1)
  Zarządzenie Nr 263.2018 Burmistrza Nowego z 6.04.2018 r. w sprawie określenia wywoławczej stawki czynszu w czasie przetargu na wynajęcie części działki gruntu nr 674.1ul .... (1)
  Zarządzenie Nr 264.2018 Burmistrza Nowego z 6.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na oddanie w najem części działki gruntu nr 674.1 położonej przy Rynku w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 265/2018 Burmistrza Nowego z 10.04.2018 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2018 (1)
  Zarządzenie Nr 266.2018 Burmistrza Nowego z 23.04.2018 r. w sprawie powołania zespołu kwalifikacyjnego zwanego Komisją do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ds. poboru podatku (1)
  Zarządzenie Nr 267.2018 Burmistrza Nowego z 23.04.2018 r., w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem za rok 2018 (1)
  Zarządzenie Nr 268.2018 z 23.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury Zamek w Nowem za rok 2017 (1)
  Zarządzenie Nr 269/2018 Burmistrza Nowego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (1)
  Zarządzenie Nr 270/2018 Burmistrza Nowego z 26.04.2018 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2018 (1)
  Zarządzenie Nr 272.2018 Burmistrza Nowego z 24.05.2018 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajęcie części działki gruntu nr 674.1 położonej przy Rynku w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 273.2018 Burmistrza Nowego z 30.05.2018 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2018 (1)
  Zarządzenie Nr 275/2018 Burmistrza Nowego z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych (1)
  Zarządzenie Nr 276.2018 Burmistrza Nowego z 29.06.2018 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2018 (1)
  Zarządzenie Nr 277.2018 Burmistrza Nowego z 9.07.2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na nauczyciela mianowanego (1)
  Zarządzenie Nr 278.2018 Burmistrza Nowego z 10.07.2018 r. zmieniajace plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2018 (1)
  Zarządzenie Nr 279.2018 Burmistrza Nowego z 23.07.2018 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2018 (1)
  Zarządzenie Nr 281.2018 Burmistrza Nowego z 2.08.2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2018 (1)
  Zarządzenie Nr 283/2018 Burmistrza Nowego z dnia 10.08.2018 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2018 (1)
  Zarządzenie Nr 285.2018 Burmistrza Nowego z 21.08.2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych ... (1)
  Zarządzenie Nr 286.2018 Burmistrza Nowego z 30.08.2018 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budzetu Gminy nowe za pierwsze pólrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wpf (1)
  Zarządzenie Nr 288.2018 Burmistrza Nowego z 11.09.2018 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2018 (1)
  Zarządzenie Nr 289.2018 Burmistrza Nowego z 11.09.2018 r. w sprawie wyznaczenia zespołu negocjacyjnego do spraw negocjacji z bankami warunków emisji obligacji Gminy Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 291/2018 Burmistrza Nowego z 20.09.2018 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów w ramach programu Wyprawka Szkolna (1)
  Zarządzenie Nr 292.2018 Burmistrza Nowego z 20.09.2018 r. w sprawie założeń do budżetu Gminy Nowe na 2019 rok (1)
  Zarządzenie Nr 293.2018 Burmistrza Nowego z 24.09.2018 r. w sprawie powołania zespołu kwalifikacyjnego zwanego komisją do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze (1)
  Zarządzenie Nr 294.2018 Burmistrza Nowego z 27.09.2018 r. zmieniające budżet Gminy Nowe na rok 2018 (1)
  Zarządzenie Nr 295.2018 Burmistrza Nowego z 5.10.2018 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2018 (1)
  Zarządzenie Nr 297/2018 Burmistrza Nowego z 10.10.2018 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2018 (1)
  Zarządzenie Nr 299.2018 Burmistrza Nowego z 19.10.2018 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2018 (1)
  Zarządzenie Nr 300.2018 Burmistrza Nowego z 26.10.2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku przy Rynku 21 w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 301.2018 Burmistrza Nowego z 29.10. 2018 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2018 (1)
  Zarządzenie Nr 302.2018 Burmistrza Nowego z 29.10.2018 r. w sprawie powolania zespołu kwalifikacyjnego zwanego Komisją do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. (1)
  Zarządzenie Nr 303.2018 Burmistrza Nowego z 9.11.2018 r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Nowe na rok 2018 (1)
  Zarządzenie Nr 304.2018 Burmistrza Nowego z 9.11.2018 r. w sprawie określenia wywoławczej stawki czynszu w czasie przetargu na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych w Głodowie (1)
  Zarządzenie Nr 305.2018 Burmistrza Nowego 9.11.2018 r. w sprawie określenia wywoławczej stawki czynszu w czasie przetargu na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Gdańskiej 15 w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 1.2018 Burmistrza Nowego z 23.11.2018 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2018 (1)
  Zarządzenie Nr 2.2018 Burmistrza Nowego z 27.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 3.2018 Burmistrza Nowego z 3.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego nieograniczonego przetargu ustnego na oddanie w najem lokalu użytkowego w budynku przy Rynku 21 w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 5.2018 Burmistrza Nowego z 5.12.2018 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przejazdu w podróży służbowej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędacym własnością pracodawcy (1)
  Zarządzenie Nr 6.2018 Burmistrza Nowego z 6.12.2018 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2018 (1)
  Zarządzenie Nr 7. 2018 Burmistrza Nowego z 10.12.2018 r. w sprawie powołania zespołu kwalifikacyjnego zwanego Komisją do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze ..... (1)
  Zarządzenie Nr 8.2018 Burmistrza Nowego z 12.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1.2019 na wykonywanie zadań publicznych zwiazanych z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej (1)
  Zarządzenie Nr 9.2018 Burmistrza Nowego z 12.12.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 10.2018 Burmistrza Nowego z 20.12.2018 r. zmieniające plan wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2018 (1)
  Zarządzenie Nr 11.2018 Burmistrza Nowego z 31.12.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 143.2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 12.2018 Burmistrza Nowego z 31.12.2018 r. zmieniające plan wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2018 (1)