Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
na 2021 rok

Styczeń/Luty/Marzec

1. Informacja na temat stawek za odbiór odpadów komunalnych oraz opiniowanie projektów uchwał.

2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

3. Sprawy bieżące.

 

Kwiecień/Maj/Czerwiec

1. Zapoznanie się z informacją o stanie zaawansowania inwestycji gminnych oraz ze stanem ich

   realizacji.

2. Ocena stanu zrealizowanych remontów urządzeń komunalnych, dróg, urządzeń melioracyjnych oraz

    zimowego utrzymania dróg i chodników.

3. Zaopiniowanie sprawozdania Burmistrza z realizacji programu współpracy z organizacjami

    pozarządowymi za rok 2020.

4. Ocena wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.

5. Analiza raportu o stanie Gminy.

6. Informacja o stanie przygotowania obiektów turystyczno - rekreacyjnych do sezonu letniego.

7. Informacja o stanie rolnictwa na terenie gminy.

8. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

9. Sprawy bieżące.

 

Lipiec/Sierpień/Wrzesień

1. Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

2. Przedstawienie informacji o pracy Urzędu Gminy w zakresie promocji gminy oraz pozyskania

    i wykorzystania środków zewnętrznych.

3. Ocena stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy i porządku publicznego.

4. Analiza działalności PUM w zakresie zadań zleconych przez Urząd Gminy Nowe, analiza utrzymania

    obiektów komunalnych w sezonie grzewczym 2020-2021 oraz analiza stosowania stawek za wodę

    i ścieki zgodnie z obowiązującym cennikiem. Zapoznanie ze stanem technicznym eksploatowanych

    urządzeń oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniana wody.

5. Wypracowanie wniosków do budżetu na 2022 rok.

6. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

7. Sprawy bieżące.

 

Październik/Listopad/Grudzień

1. Opiniowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych.

2. Zaopiniowanie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

3. Podsumowanie pracy Komisji za 2022 rok.

4. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2022 rok.

5. Opiniowanie projektu budżetu na 2022 rok.

6. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

7. Sprawy bieżące.


Metadane

Źródło informacji:Rada Miejska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Matusiak
Data wprowadzenia:2006-04-19 13:47:35
Opublikował:Grzegorz Matusiak
Data publikacji:2006-04-19 13:50:30
Ostatnia zmiana:2021-01-19 15:41:28
Ilość wyświetleń:4115