Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Uwaga ptasia grypa !
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ochrona Danych Osobowych
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trylu
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6516492
od 26 października 2005
Gmina » Ogłoszenia » Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub oplat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2016 r. Wersja do druku

                                                        

                                                  WYKAZ

osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2016 roku.
Podstawa prawna:  art. 37 ust.1  pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych z dnia 24 września 2009 r. (Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.)

 

Lp.

Nazwisko i imię, nazwa firmy

Umorzenie podatku w zł

Odroczenie podatku w zł

Rozłożenie na raty podatku

w zł

Przyczyna

 

 

1

Jasiak Gabriela

1233,72 

 

ważny interes podatnika

 

2

Kowalska Teodora

730,00 

 

ważny interes podatnika

 

3

Badziong  Hanna

556,00 

 

ważny interes podatnika

 

4

Sławiński Marek

   8566,00-

odsetki

 

ważny interes podatnika

 

5

Kozłowski Andrzej

 13500,00-

odsetki

 

ważny interes podatnika

 

6

Strehlau Marek

   1116,00 

 

ważny interes podatnika

 

7

Wiśniewska Ewa

 

7949,20 

ważny interes podatnika

 

8

Gminna Przychodnia

   4410,00

 

 

ważny interes podatnika

 

9

 

 

Pawelczyk Maria

    637,00

 

 

ważny interes podatnika

 

10

 

 

Kowalski Jerzy

  1118,50

 

 

ważny interes podatnika

 

11

Gminna Spółdzielnia

„Samopomoc Chłopska”    

 

14496,00

 

52728,40 

ważny interes podatnika

 

12

Zbożny Michał

  2481,90

 

 

ważny interes podatnika

 

13

Baniecki Marian

1601,00

 

 

ważny interes podatnika

14

Kownacki Leszek

541,00

 

 

ważny interes podatnika

 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz. Cz. Woliński, Ilość wyświetleń: 223, Utworzony: 2017-05-29 12:33:25, Ostatnia zmiana: 2017-05-29 12:36:20 Historia zmian