Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7823967
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Rewitalizacja » Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem projektu Programu Rewitalizacji - Zarządzenia nr 194/2017 Wersja do druku

Ogłoszenie

w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem projektu Programu Rewitalizacji .

 

Konsultacje przeprowadzone są na podstawie  Zarządzenia nr 194/2017 Burmistrza Nowego z dnia 22 maja 2017  roku w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem projektu Programu Rewitalizacji

 

Przedmiotem konsultacji są: projekt diagnozy oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego, wypracowanie propozycji działań rewitalizacyjnych  na obszarach rewitalizacji.

 

Konsultacje odbywać się będą od dnia 30 maja do 5 czerwca 2017r. skierowane są do mieszkańców gminy Nowe.

 

Konsultacje przeprowadza się w  formie publikacji  projektu diagnozy oraz wyznaczenia obszaru zdegradowanego w internecie na stronie www.gminanowe.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej  oraz  ankiet, w tym ankiet internetowych.   Ankiety będą dostępne na stoiskach konsultacyjnych, w dniach 30 maja w godzinach 15:00 – 17:30 na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Rychławie oraz 4 czerwca w godzinach od 16:00 – 18:00 w Amfiteatrze w Nowem. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniach konsultacyjnych będą mogły pobrać ankiety ze strony internetowej www.gminanowe.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka Rewitalizacja.

 

Wypełnione ankiety należy składać 30 maja oraz 4 czerwca 2017r. na   stoiskach konsultacyjnych, po tym terminie do  Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Nowem. Ankiety można również przesyłać na adres mailowy nowe@gminanowe.pl.  Ostatnim dniem składania i przesyłana ankiet jest 5 czerwiec  2017 rok.

Burmistrz Nowego

                                                                                                                 Czesław Woliński

 

 

 

Załączone dokumenty
  Ankieta - propozycje działań rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych (45.2kB) pobierz    
  Ankieta - uwagi do projektu diagnozy oraz wyznaczenia obszaru zdegradowanego (45.5kB) pobierz    
  PRN 2016-2020 - 22.05.2017 (3.9MB) pobierz pokaż
  ZARZĄDZENIE Burmistrza NR 194-2017 (3.6kB) pobierz    

Redaktor: Marek Tomczak, Źródło:Zbigniew Lorkowski, Ilość wyświetleń: 514, Utworzony: 2017-05-23 12:04:46, Ostatnia zmiana: 2017-05-30 07:53:06 Historia zmian