Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7823944
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Rewitalizacja » Ogłoszenie w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem projektu Programu Rewitalizacji - Zarządzenia nr 155-2016 Wersja do druku

Ogłoszenie

w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem projektu Programu Rewitalizacji .

 

Konsultacje przeprowadzone są na podstawie Zarządzenia nr 155/2016 Burmistrza Nowego z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem projektu Programu Rewitalizacji

 

Przedmiotem konsultacji jest identyfikacja zjawisk kryzysowych oraz oczekiwań mieszkańców co do kierunków rewitalizacji na terenie miasta i gminy Nowe.

 

Konsultacje odbywać się będą od dnia 17 do 29 grudnia 2016, skierowane są do  mieszkańców gminy Nowe.

Konsultacje przeprowadza się w  formie ankiet, w tym ankiet internetowych.  Ankiety będą dostępne na stoisku konsultacyjnym, w dniu 17 grudnia 2016 r., w godzinach 9 – 12,  na placu targowym w Nowem. Pobrać je będzie można także ze strony internetowej www.gminanowe.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka Rewitalizacja.

 

Wypełnione ankiety należy składać 17 grudnia 2016 roku w  stoisku konsultacyjnym, po tym terminie do  Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Nowem. Ankiety można również przesyłać na adres mailowy nowe@gminanowe.pl.  Ostatnim dniem składania i przesyłana ankiet jest 29 grudzień 2016 rok.

 

 

Przewodniczący Zespołu ds. przygotowania Programu Rewitalizacji Gminy Nowe

                                                                                                                      Roman Gużyński

 

 

Załączone dokumenty
  Ankieta rewitalizacji Gmina Nowe (19.7kB) pobierz    
  ZARZĄDZENIE Burmistrza NR 155 (14.9kB) pobierz    

Redaktor: Marek Tomczak, Źródło:Burmistrz.Cz. Woliński, Ilość wyświetleń: 850, Utworzony: 2016-12-09 11:04:43, Ostatnia zmiana: 2017-05-23 12:04:10 Historia zmian