Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8029447
od 26 października 2005
Gmina » Dotacje dla Spółek Wodnych » 2017 rok Wersja do druku

Nowe, dnia 22 lutego 2017 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nowego ogłasza nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy w 2017 roku.

1) Podstawa prawna: Uchwała Nr XIX/123/12 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania.

2) Przeznaczenie dotacji: bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz dofinansowanie inwestycji, w tym na: konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami oraz na konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami.

3) Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadań określonych w pkt 2 wynosi 40 000 zł (Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII/154/16 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2017).

4) Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem, plac Św. Rocha 5.

5) Wniosek powinien być kompletny i sporządzony zgodnie z załączonym wzorem.

6) Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz na stronie: www.gminanowe.bip.pl

7) Wnioski ocenione jako poprawne formalnie podlegają ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna dokonywana jest w szczególności w oparciu o zakres realizowanych zadań oraz przewidywane efekty.

8) Informację o wynikach naboru Burmistrz podaje do wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                              Burmistrz Nowego

 

                                                                                              Czesław Woliński

Załączone dokumenty
  Wniosek o udzielenie dotacji celowej (55.5kB) pobierz pokaż

Redaktor: Marek Tomczak, Źródło:Jerzy Wotkowski, Ilość wyświetleń: 1099, Utworzony: 2017-02-22 11:43:03, Ostatnia zmiana: 2017-02-22 11:44:42 Historia zmian