Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8027479
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Udzielanie informacji publicznej Wersja do druku

 

Udzielanie informacji publicznej

 

Organy władzy  publicznej  oraz  osoby  prawne  samorządu terytorialnego  mają  obowiązek  udostępniania  informacji  dotyczących spraw publicznych na podstawie ustawy z dnia 6 września  2001  roku  o dostępie do informacji  publicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1764).

 

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 

- ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

- swobodny wstęp na posiedzenie organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów,

- udostępnianie na wniosek zainteresowanego,

- wyłożenie lub wywieszenie w miejscu ogólnie dostępnym lub poprzez terminale informacyjne.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 roku  Nr poz. 1764 ).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

Wniosek

 

Miejsce złożenia wniosku

Sekretariat Urzędu Gminy, pokój nr 26, Biuro Obsługi Klienta pokój nr 5

 

Opłaty

Brak

 

Sposób i termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Gminy w Nowem.

Załączone dokumenty
  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (40.5kB) pobierz pokaż

Redaktor: Grzegorz Matusiak, Źródło:G.Matusiak, Ilość wyświetleń: 2995, Utworzony: 2006-04-19 08:31:08, Ostatnia zmiana: 2017-11-24 13:38:38 Historia zmian