Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8165893
od 26 października 2005
Gmina » Obwieszczenia

Kategorie
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY (45)
  OBWIESZCZENIA WOJEWODY WOJ. KUJAWSKO - POMORSKIEGO (1)
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA (17)
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM (2)
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA (32)
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO PRZEKAZANIA (2)
  OBWIESZCZENIA DOTYCZĄCE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY (1)
  Zawiadomienia (34)
  Decyzje (18)
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA I WYDZIERŻAWIENIA (6)
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA I UŻYCZENIA (2)
  OBWIESZCZENIE DOT. ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (1)
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA (5)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (1)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy celu publicznego(budowa linii kablowej SN-15 kV) (1)
  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe (0)
  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu (0)
  Informacja, że trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej we wsi Osiny, zakończył się wynikiem pozytywnym (1)
  Obwieszczenie Marszałka o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego woj. kujawsko-pomorskiego (0)
  Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe (6)
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy Alei 3 Maja w Nowem (6)
  Karty informacyjne - informacja o środowisku (6)
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej - Zdrojewo (1)
  Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej Warlubie Kurzejewo Zdrojewo (1)
  Obwieszczenie o wszczęciu postąpowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (0)
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (0)
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji - projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków ... budowa linii elektroenergetycznej 400 kV (1)
  Obwieszczenie - Wydanie decyzji zatwierdzającej opracowanie Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno - inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV ... (1)
  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru miasta Nowe (3)
  Obwieszczenie o wszczęciu postepowania : budowa gazaociągu ś/c dn63PE w gminie Warlubie i Nowe (1)
  Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie w sprawie sporządzenia projektu dycyzjii o lokalizacji inwestycji "budowa gazociągu śr. ciśnienia w gminie Warlubie i Nowe (1)
  Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie dotyczące budowy gazociągu średniego ciśnienia (1)
  Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego wszczęcie postepowania administracyjnego dla zadania "Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń (1)
  Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego - wszczęcie postępowania administracyjnego dla zadania Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk (1)
  Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego - wszczęcie postępowania administracyjnego dla zadania Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk 27.09.2017 (1)
  Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego - wszczęcie postępowania administracyjnego dla zadania Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk 04.10.2017 (1)
  Obwieszczenie Wojewody Kuj-Pom z dnia 26.10.2017 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - linia 400kV (1)
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa drogi gminnej Lipinki (0)
  Obwieszczenie Wojewody Kuj-Pom - ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej (1)
  Obwieszczenie Wojewody Kuj-Pom - budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV - decyzja nr 22-2017 (0)
  Obwieszczenie Wojewody Kuj-Pom - budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV - decyzja nr 24-2017 (0)
  Obwieszczenie Wojewo Kuj-Pom z dnia 14.11.2017 o wydaniu decyzji nr 26-2017 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji (0)
  Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie - budowa drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 1340-a - Lipinki (0)
  Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie - ustalenie lokalizacji inwestycji - budowa drogi gminnej Lipinki (1)
  Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie-zgromadzenie dowodów dla inwestycji budowa drogi gminnej na działce 1340a w Lipinkach (1)
  Obwieszczenie Wójta gminy Warlubie o wydaniu dycyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z 19.01.2018 (1)
  Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.01.2018 r.-wydanie decyzji nr 9-2018-budowa napowietrznej elektroenergetycznej linii dwutorowej 400kV (1)
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy (0)
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacja bazowa Orange - Zdrojewo (1)
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Znak: IKS. 6733.1.2018.RG (1)
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Znak: IKS.6733.5.2018.RG (1)
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (1)
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Gmina Warlubie-droga Kurzejewo (1)
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa drogi gminnej w obrębie Rychława (1)
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administarcyjnego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (1)
Artykuły
  Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie
  Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie