Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8029301
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Gospodarka odpadami » PSZOK Wersja do druku

Podmiot prowadzący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.

Plac Św. Rocha 5

86 – 170 Nowe

 

 

Co to jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Nowe w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Gdzie się znajduje się PSZOK?

PSZOK mieści się na Składowisku Odpadów Milewo – Twarda Góra, jest czynny:

jest od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00 i w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

 

Jakie odpady można przynieść do PSZOK-u?

W PSZOK mieszkańcy Gminy Nowe mogą bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady problemowe, w szczególności zaś:

1.     szkło białe i kolorowe (bez szkła żaroodpornego, szyb samochodowych, luster itp.)

2.     tworzywa sztuczne (tzw. Plastik), w tym typu PET, PP, butelki po napojach;

3.     metal, w tym puszki;

4.     papier, tektura (w tym gazety, czasopisma);

5.     opakowania wielomateriałowe (np. opakowania po mleku, napojach, sokach);

6.     tekstylia, odzież (w tym ubrania i obuwie);

7.     odpady ulegające biodegradacji, bioodpady i odpady zielone;

8.     przeterminowane leki i chemikalia;

9.     zużyte baterie i akumulatory;

10.  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11.  odpady wielkogabarytowe, w tym meble,

12.  odpady budowlane i rozbiórkowe;

13.  zużyte opony od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;

 

UWAGA: Powyższych odpadów nie należy zostawiać przed posesją ani mieszać z odpadami wrzucanymi do pojemników.

 

Aby zostawić odpady w PSZOK wystarczy okazać dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy Nowe (dowód osobisty, paszport, nakaz płatniczy itp.).

 

Dodatkowo na terenie Ciepłowni przy ul. Wiatracznej w Nowem otwarty jest „mały” PSZOK, w którym można oddawać:                  1. przeterminowane leki i chemikalia;

2.   zużyte baterie i akumulatory;

3.   zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – małe AGD;

UWAGA!  PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

Co to jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Nowe w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Gdzie się znajduje się PSZOK?

PSZOK mieści się na Składowisku Odpadów Milewo – Twarda Góra, jest czynny:

jest od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00 i w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

 

Jakie odpady można przynieść do PSZOK-u?

W PSZOK mieszkańcy Gminy Nowe mogą bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady problemowe, w szczególności zaś:

1.     szkło białe i kolorowe (bez szkła żaroodpornego, szyb samochodowych, luster itp.)

2.     tworzywa sztuczne (tzw. Plastik), w tym typu PET, PP, butelki po napojach;

3.     metal, w tym puszki;

4.     papier, tektura (w tym gazety, czasopisma);

5.     opakowania wielomateriałowe (np. opakowania po mleku, napojach, sokach);

6.     tekstylia, odzież (w tym ubrania i obuwie);

7.     odpady ulegające biodegradacji, bioodpady i odpady zielone;

8.     przeterminowane leki i chemikalia;

9.     zużyte baterie i akumulatory;

10.  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11.  odpady wielkogabarytowe, w tym meble,

12.  odpady budowlane i rozbiórkowe;

13.  zużyte opony od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;

 

UWAGA: Powyższych odpadów nie należy zostawiać przed posesją ani mieszać z odpadami wrzucanymi do pojemników.

 

Aby zostawić odpady w PSZOK wystarczy okazać dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie gminy Nowe (dowód osobisty, paszport, nakaz płatniczy itp.).

 

Dodatkowo na terenie Ciepłowni przy ul. Wiatracznej w Nowem otwarty jest „mały” PSZOK, w którym można oddawać:                  1. przeterminowane leki i chemikalia;

2.     zużyte baterie i akumulatory;

3.     zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – małe AGD;

UWAGA!  PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

yjmuje odpadów zmieszanych.

 


Redaktor: Marek Tomczak, Źródło:(brak danych), Ilość wyświetleń: 1399, Utworzony: 2016-06-07 10:30:54, Ostatnia zmiana: 2016-06-07 10:31:30 Historia zmian