Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
•  Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7395974
od 26 października 2005
Gmina » Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Wersja do druku

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, Starosta Świecki w porozumieniu z Burmistrzem Nowego utworzył  w gminie Nowe   punkt udzielania takiej pomocy osobom uprawnionym.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej działa w Urzędzie Gminy Nowe, pokój nr 3,  we wtorki w godz. 12.00 - 16.00 porad udziela adwokat w czwartki w godz. 9.00-13.00 porad udziela radca prawny.

 

Kto może skorzystać z porad i czym się legitymuje?

·         osoby do 26. roku życia i które ukończyły 65 lat – na podstawie dowodu tożsamości

·         osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie
z pomocy społecznej
na podstawie
ustawy o pomocy społecznej – na podstawie decyzji lub zaświadczenia  o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej

·         osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny -     przez przedłożenie ważnej Karty

·         kombatanci i weterani – na podstawie dokumentów potwierdzających uprawnienia,

·         zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną – na postawie oświadczenia

Nowość - Kobiety w ciąży – na podstawie dokumentu stwierdzającego ciążę.

 

 Co obejmuje porada?

Pomoc prawna będzie polegała na:

·         poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

·         wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

·         pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

·         sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

 Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Uwaga w celu uzyskania pomocy do punktu należy zgłosić się osobiście z dowodem osobistym  - ustawa nie dopuszcza udzielania porad telefonicznie.

Należy pamiętać też o zabraniu ze sobą dokumentacji sprawy - pomoże to prawnikowi lepsze zapoznanie się z problemem.

 

Informacje na temat lokalizacji i godzin otwarcia punktów dostępne są na stronie Powiatu Świeckiego : www.csw.pl oraz na stronach internetowych gmin

          NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU ŚWIECKIEGO

 

Miejscowość

Adres

Dni tygodnia

Godziny

Przez kogo jest udzielana pomoc

I

Świecie

do 30.03.2017 r.

ul. Hallera 9 II p pok. 309

od 01.04.2017 r.

ul. Wojska Polskiego 173

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8:00 - 12:00

14:00 - 18:00

8:00 - 12:00

14:00 - 18:00

8:00 - 12:00

adwokat

radca prawny

adwokat

radca prawny

radca prawny

II

1

Warlubie

ul. Dworcowa 15,

pok. nr 2

poniedziałek

środa

9:00 - 13:00

9:00 - 13:00

 

adwokat

adwokat

 

2

Nowe

Pl. Św. Rocha 5,

pok. nr 3

wtorek

czwartek

12:00 - 16:00

9:00 - 13:00

 

adwokat

radca prawny

3

Dragacz

Budynek Urzędu Gminy

(część B) pok. nr 11

piątek

14:00 - 18:00

 

adwokat

III

1

Jeżewo

ul. Świecka 12,

pok. nr 21

poniedziałek

wtorek

9:00 - 13:00

10:00 - 14:00

 

mgr prawa

mgr prawa

2

Lniano

ul. Wyzwolenia 9

środa

10:00 - 14:00

 

mgr prawa

3

Osie

ul. Dworcowa 6,

pok. nr 11

czwartek

8:00 - 12:00

 

mgr prawa

4

Drzycim

ul. Podgórna 10,

pok. nr 1

piątek

8:00 - 12:00

 

mgr prawa

IV

1

Świekatowo

ul. Dworcowa 20A,

pok. nr 13

do 30.06.2017 r.

poniedziałek

wtorek

 

10:00 - 14:00

9:00 – 13:00

 

radca prawny

radca prawny

od 01.07.2017 r.

poniedziałek

 

10:00 - 14:00

 

radca prawny

2

Pruszcz

ul. Sportowa 1

do 30.06.2017r.

czwartek

15:00 – 19:00

 

radca prawny

od 01.07.2017 r.

wtorek

czwartek

 

9:00 – 13:00

13:00 – 17:00

 

radca prawny

radca prawny

3

Bukowiec

ul. Dworcowa 7

środa

piątek

10:00 - 14:00

13:00 - 17:00

 

mgr prawa

mgr prawa

 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:G. Matusiak, Ilość wyświetleń: 3612, Utworzony: 2016-01-04 12:08:49, Ostatnia zmiana: 2017-02-10 12:06:19 Historia zmian