Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8029195
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Opłata targowa Wersja do druku

 

 Dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na targowisku
w Nowem w 2018 roku

Sprzedaż towaru z:

                                         

      1) samochodu osobowego                                        32,50 zł;

 

      2) samochodu ciężarowego                                       42,90 zł;

 

      3) małego stołu o powierzchni do2 m2 ustawionego    29,20 zł;         

          na targowisku przez gminę                                                             

 

      4) dużego stołu o powierzchni powyżej 2 m 2                  33,80 zł;   

                 ustawionego na targowisku przez gminę

                         

      5) ziemi od 1m2 zajętej powierzchni                           10,20 zł;  

 

      6) stałego stoiska od 1m2 zajętego pod stoisko            4,40 zł;

 

      7) płodów rolnych z wozu konnego, ciągnika itp.         14,70 zł;

 

      8) ręki, koszyka, wózka itp.                                        3,40 zł;

   

      9) namiotu                                                                31,500 zł;

 

    10) 1 m2 zajętej powierzchni w dniach                           40,40 zł.

     imprez okolicznościowych (m.in. odpust,

      pokazy, kiermasze itp.).

 

 

Poboru opłaty targowej dokonują: Cecylia Majewska, Mirosława Kekenmajster.

Podstawa prawna: Uchwała nr XXXIV/223/17 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości stawek opłaty targowej.

 

 


Redaktor: Grzegorz Matusiak, Źródło:Mirosława Kekenmajster, Ilość wyświetleń: 3475, Utworzony: 2006-03-22 12:14:11, Ostatnia zmiana: 2018-12-31 10:02:26 Historia zmian