PODATEK LEŚNY

Stawka średniej ceny sprzedaży drewna, ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r. nie uległa obniżeniu.

Stawka lokalna podatku leśnego wynosi:

- za1 ha fizyczny lasu – 42,7328 zł