Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7217853
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych Wersja do druku

 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Określono następujące wysokości stawek w  podatku na 2018 r.:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 610,00 zł ,
b) powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie    – 857,00 zł ,
c) powyżej 9 ton , nie większej niż 12 ton- 1101,00 zł ,

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

     za równoważne :
a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej :
          - równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż13 ton  - 1346,00 zł ,
          - równej lub wyższej niż 13 ton , a mniejszej niż 14 ton - 1406,00 zł ,
          - równej lub wyższej niż 14 ton , a mniejszej niż 15 ton - 1465,00 zł ,
          - równej lub wyższej niż 15 ton                                    - 1529,00 zł ,

b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej : 
         - równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 17 ton - 1406,00 zł, 
         - równej lub wyższej niż 17 ton , a mniejszej niż 19 ton - 1465,00 zł , 
         - równej lub wyższej niż 19 ton , a mniejszej niż 21 ton - 1529,00 zł , 
         - równej lub wyższej niż 21 ton , a mniejszej niż 23 ton - 1590,00 zł , 
         - równej lub wyższej niż 23 ton , a mniejszej niż 25 ton - 1791,00 zł , 
         - równej lub wyższej niż 25 ton :                                 - 1832,00 zł ,

c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej :
        - równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 25 ton - 1832,00 zł ,
        - równej lub wyższej niż 25 ton , a mniejszej niż 27 ton - 1894,00 zł ,
        - równej lub wyższej niż 27 ton , a mniejszej niż 29 ton - 2040,00 zł ,
        - równej lub wyższej niż 29 ton , a mniejszej niż 31 ton - 2139,00 zł ,
        - równej lub wyższej niż 31 ton                                    - 2321,00 zł ,

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż pneumatyczne :

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej : 
      - równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 13 ton - 1465,00 zł ,
      - równej lub wyższej niż 13 ton , a mniejszej niż 14 ton - 1590,00 zł ,
      - równej lub wyższej niż 14 ton , a mniejszej niż 15 ton - 1710,00 zł ,
      - równej lub wyższej niż 15 ton                                    - 1832,00 zł ,


b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej :
      - równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 17 ton - 1590,00 zł ,
      - równej lub wyższej niż 17 ton , a mniejszej niż 19 ton - 1650,00 zł ,
      - równej lub wyższej niż 19 ton , a mniejszej niż 21 ton - 1710,00 zł ,
      - równej lub wyższej niż 21 ton , a mniejszej niż 23 ton - 1774,00 zł , 
      - równej lub wyższej niż 23 ton , a mniejszej niż 25 ton - 1857,00 zł ,
      - równej lub wyższej niż 25 ton :                                 - 2201,00 zł ,

c) o liczbie osi - cztery i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej :
      - równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 25 ton - 2019,00 zł ,
      - równej lub wyższej niż 25 ton , a mniejszej niż 27 ton - 2139,00 zł ,
      - równej lub wyższej niż 27 ton , a mniejszej niż 29 ton - 2262,00 zł ,
      - równej lub wyższej niż 29 ton , a mniejszej niż 31 ton - 2780,00 zł ,
      - równej lub wyższej niż 31 ton                                     -2876,00 zł ,

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub

    przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) od 3,5 tony i poniżej 7 ton :  -   979,00 zł ,
b) od 7 ton i poniżej 12 ton :     - 1224,00 zł ,

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub

     z przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne :
a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej :
     - równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton - 1465,00 zł ,
     - równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton - 1590,00 zł ,
     - równej lub wyższej niż 25 ton i mniejszej niż 31 ton - 1650,00zł ,
     - równej lub wyższej niż 31 ton :                              - 1832,00 zł ,

b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej : 
     - równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 40 ton - 1959,00 zł ,
     - równej lub wyższej niż 40 ton                                 - 2321,00 zł ,


6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub

     przyczepą , z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż pneumatyczny :

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej:
     - równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton - 1710,00zł ,
     - równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 25 ton - 1774,00 zł ,
     - równej lub wyższej niż 25 ton i mniejszej niż 31 ton - 1832,00 zł ,
     - równej lub wyższej niż 31 ton                                 - 2224,00 zł ,

b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej :
     - równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 40 ton - 2092,00zł ,
     - równej lub wyższej niż 40 ton                                 - 2876,00 zł ,

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę

    całkowitą  od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą

    prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 368,00 zł,

8)od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za

    równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez

    podatnika podatku  rolnego

a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie z pojazdem silnikowym :
      - równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszą niż 18 ton - 427,00 zł ,
      - równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszą niż 25 ton - 487,00 zł ,
      - równej lub wyższej niż 25 ton:                              - 614,00 zł ,

b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie z pojazdem silnikowym :
     - równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszą niż 28 ton - 550,00 zł ,
     - równej lub wyższej niż 28 ton i mniejszą niż 33 ton - 746,00 zł ,
     - równej lub wyższej niż 33 ton i mniejszą niż 38 ton -1032,00 zł ,
     - równej lub wyższej niż 38 ton :                             -1399,00 zł ,

c) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie z pojazdem silnikowym:
     - równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszą niż 38 ton -917,00 zł , 
     - równej lub wyższej niż 38 ton :                             -1144,00 zł ,

9) od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż pneumatyczne

     z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku

     rolnego :

a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie z pojazdem silnikowym :
     - równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszą niż 18 ton - 487,00 zł ,
     - równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszą niż 25 ton - 550,00 zł ,
     - równej lub wyższej niż 25 ton                                - 734,00 zł ,

b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie z pojazdem silnikowym :
     - równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszą niż 28 ton - 673,00 zł ,
     - równej lub wyższej niż 28 ton i mniejszą niż 33 ton -1038,00 zł , 
     - równej lub wyższej niż 33 ton i mniejszą niż 38 ton -1567,00 zł ,
     - równej lub wyższej niż 38 ton                                -2064,00 zł ,

c) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej przyczepy lub naczepy łącznie z pojazdem silnikowym :
     - równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszą niż 38 ton : - 1144,00 zł , 
     - równej lub wyższej niż 38 ton                                  - 1556,00 zł ,

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzenia:

a) mniejszej niż 22 miejsca                   - 979,00 zł ,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca  - 1832,00 zł ,

 

Redaktor: Grzegorz Matusiak, Źródło:Mirosława Kekenmajster, Ilość wyświetleń: 4007, Utworzony: 2006-03-22 10:41:36, Ostatnia zmiana: 2017-12-29 10:30:56 Historia zmian