Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Przedłużenie terminu obowiązywania taryf za wodę i scieki
•  Susza 2018
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6950116
od 26 października 2005
Gmina » Przetargi » Wynik I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż samochodu służbowego Skoda Fabia Wersja do druku

BURMISTRZ NOWEGO PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ, ŻE PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO SKODA FABIA, ZAKOŃCZYŁ SIĘ WYNIKIEM POZYTYWNYM.

 

1. Data i miejsce przetargu.

Przetarg został przeprowadzony w dniu 9 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem przy Placu św. Rocha 5 w Nowem w sali nr 17.

 

2. Oznaczenie przedmiotu przetargu.

Samochód osobowy Skoda Fabia 1.9 SDI, nr rej. CSWG522, rok produkcji 2000, data pierwszej rejestracji: 29.12.2000 r., pojemność silnika: 1896cm3, rodzaj paliwa: olej napędowy, moc 47,00kW, nr VIN TMBPF16Y51X010600

 

3. Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych do udziału w przetargu.

·      liczba osób dopuszczonych: 1

·      liczba osób niedopuszczonych: 0

 

4. Cena wywoławcza i informacje o ofertach.

·          Cena wywoławcza za pojazd w czasie przetargu wynosiła: 5 500,00zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100gr).,

·          Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 5 600,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych 00/100gr).

 

5. Wynik przetargu.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Nabywca: Pani Beata Kitowska.

 

 

Nowe, dnia 9 czerwca 2015 r.

BF.3150.1.2015.JW


Redaktor: Marek Tomczak, Źródło:Ariel Gutowski, Ilość wyświetleń: 1287, Utworzony: 2015-06-09 11:32:15, Ostatnia zmiana: 2015-06-09 11:33:24 Historia zmian