Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7625617
od 26 października 2005
Gmina » Jednostki organizacyjne » Centrum Kultury "Zamek" Wersja do druku


 

 

Centrum Kultury "Zamek"

86 - 170 Nowe, Plac Zamkowy 3

 

 

Dyrektor - Andrzej Gapa

 

Tel. 0523327350

 

Centrum Kultury „Zamek”w Nowem posiada filie w Bochlinie i Rychławie. W Centrum działają zespoły i koła zainteresowań:
• Teatr Lalek i Cieni „Baśniowy Świat”, powstały w 1992 roku z inspiracji Stefana Giełdona. Przez 11 lat swej

  działalności dał ponad 290 przedstawień wystawiając

  27 spektakli w technice lalek, marionetek i teatru cieni.
• Fistulatores et Cantores Novienses, zespół muzyki dawnej, powstały w 1983 roku. Zespół wykonuje utwory

  średniowieczne, renesansowe i barokowe. Nie stroni

  także od współczesnego repertuaru. Dorobek zespołu stanowią m.in., 2 Złote, Srebrna, Brązowa Harfa Eola

  Schola Cantorum w Kaliszu i Srebrna Struna Bydgoskich Impresji Muzycznych. Pracą zespołu kieruje 
  Eugenia Butyńska.
• Klub Miłośników Kultury Średniowiecznej, założony w 1994 roku przez Elżbietę Kucińską. Jest

  organizatorem spotkań i warsztatów rycerskich.
• Zespół „Vermouth”, założony w 1987 roku. Wykonuje muzykę rockową z elementami bluesa.


Przy Zamku od wielu lat działa Społeczne Ognisko Artystyczne a także kółko kulturystyczne. Księgozbiór działającej w Zamku biblioteki stale się powiększa, dzięki systematycznym zakupom nowych, interesujących czytelników pozycji. Przy wiejskim Domu Kultury w Rychławie działa Zespół Pieśni i Tańca „Rychławiaki” założony w 1996 roku przez Gertrudę Woźnicką i Krzysztofa Janickiego. W repertuarze znajdują się pieśni i tańce kociewskie, a także obrzęd ludowy. Zespół jest laureatem przeglądów i konkursów regionalnych.


Do najważniejszych form działania Centrum należą:
• Dni Nowego, stanowiące forum do przedstawienia dorobku placówek kulturalnych i oświatowych gminy
  oraz koncertów gwiazd.
• Spotkania Rycerskie, rycerzy i ich dam z całej Polski, z wieloma interesującymi konkursami, pokazami, w tym

  efektowną bitwą nocną.
• Biesiady Lalkarskie, imprezy metodyczne dla instruktorów i sympatyków teatrów lalek, służące wymianie

  doświadczeń i publicznej prezentacji dokonań wiodących amatorskich teatrów lalek.
• Dzień Kociewski, służący uzmysłowieniu i przybliżeniu piękna Kociewia poprzez konkursy, prelekcje,

  wystawy, występy zespołów folklorystycznych.


Redaktor: Grzegorz Matusiak, Źródło:Grzegorz Matusiak, Ilość wyświetleń: 4796, Utworzony: 2006-03-21 11:33:43, Ostatnia zmiana: 2010-04-22 09:01:59 Historia zmian