Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7824162
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2015 r.

Kategorie
  Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Nowego z 12.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie pomocy ..... (1)
  Zarządzenie Nr 12.2015 Burmistrza Nowego z 12.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3/15 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa ... (1)
  Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Nowego z 13.01.2015 r. w sprawie okreslenia wywoławczej stawki czynszu w czasie przetargu na wynajęcie lokalu uzytkowego w budynku przy ul. Gdańskiej 15 w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Nowego z 19.01.2015 r. zmieniające plan wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2015 (1)
  Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Nowego z 20.01.2015 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie ustalenia dokumentacji do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Nowe (2)
  Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Nowego z 30.01.2015 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2015 (1)
  Zarządzenie Nr 18/2015 Burmistrza Nowego z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie powołania zespołu kwalifikacyjnego zwanego "Komisją" do przeprowadzenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze ..... (1)
  Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Nowego w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 2/2015 (1)
  Zarządzenie Nr 20/2015 Burmistrza Nowego z 12.02.2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .... (1)
  Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Nowego z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie określenia wywoławczej stawki czynszu w czasie prrzetargu na wynajęcie lokalu użytkowego w budynku przy ul. Gdańskiej 8 w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Nowego z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej w postępowaniach na zbycie nieruchomości (1)
  Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Nowego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 3/2015 (1)
  Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Nowego z 3 marca 2015 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2015 na wykonywanie zadań gminy w zakresie pomocy społecznej w 2015 r. (1)
  Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Nowego z 3 marca 2015 r.w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy ..... (1)
  Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrza Nowego z dnia 3 marca 2015 w sprawie przeprowadzenia okresowej kontroli w Gminnej Przychodni w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Nowego z dn. 4 marca 2015 r. w sprawie ogłoszernia pierwszego przetargu ustnego na oddanie w najem lokalu uzytkowego w budynku przy ul. Gdańskiej 15 w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Nowego z 5 marca 2015 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych (1)
  Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Nowego z dnia 11 marca 2015 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4/2015 na wykonywanie zadań publicznych (1)
  Zarzadzenie Nr 30/2015 Burmistrza Nowego z 31.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego ... (1)
  Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Nowego z 31 marca 2015 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2015 (1)
  Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Nowego z 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla zapewnienia obsługi informatycznej na potrzeby wyborów Prezydenta RP (1)
  Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Nowego z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na oddanie w najem lokalu użytkowgo w budynku przy ul. Gdańskiej 8 w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Nowego z dnia 7 kwietnia 2015 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert nr 4/2015 (1)
  Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Nowego z dnia 10.04.2015 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2915 (1)
  Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Nowego z dnia 16.04.2015 r. w sprawie wyboru oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert nr 4/2015 (1)
  Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Nowego z dn. 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie gminy Nowe wyborów Prezydenta RP..... (1)
  Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Nowego z 21.04.2015 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 r. (1)
  Zarządzenie Nr 39.2015 Burmistrza Nowego z 28.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości stanowiacych wlasność Gminy Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Nowego z 29.04.2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów Prezydenta RP (1)
  Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Nowego z 29.04.2015 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2015 (1)
  Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Nowego z dnia 2 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej w postępowaniach na zbycie nieruchomości (1)
  Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistra Nowego z 8 maja 2015 r. zmieniajace plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2015 (1)
  Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Nowego z 12.05.2015 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej w postępowaniach na zbycie nieruchomości (1)
  Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Nowego z 12.05.2015 r. w sprawie określenia stawki czynszu za wynajęcie gruntu przy Rynku w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 46.2015 Burmistrza Nowego z 14.05.2015 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem 1m2 powierzchni użytkowej lokaluu mieszkalnego z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową (1)
  Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Nowego z 14.05.2015 r. w spraie powolania komisji przetargowej w postępowaniach na zbycie ruchomości stanowiacych wlasność Gminy Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Nowego z dn. 21.05.2015 r. w sprawie wygasnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP (1)
  Zarządzenie Nr 49.2015 r. Burmistrza Nowego z 21.05.2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowj komisji wyborczej powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP (1)
  Zarzadzenie Nr 50/2015 Burmistrza Nowego z 22 maja 2015 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 201 5 (1)
  Zarzadzenie Nr 51.2015 Burmistrza Nowego z 26 maja 2015 r. w sprawie określenia stawki czynszu za wynajęcie nieruchomości komunalnych z przeznaczeniem pod ustawienie pojemników na odzież używaną (1)
  Zarządzenie Nr 52/2015 r Burmistrza Nowego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury (1)
  Zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Nowego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie szczególowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesom zarządu spólek prawa handlowego utworzonych przez Gminę Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Nowego z dn..2.06.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniach o wartości równej lub przekraczających kwoty okreslone w przepisach wydanych .... (1)
  Zarządzenie nr 55/2015 Burmistrza Nowego z 10 czerwca 2015 r. w sprawie brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych (1)
  Zarzadzenie Nr 56/2015 Burmistrza Nowego z 10 czerwca 2015 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budzetu Gminy Nowe na rok 2015 (1)
  Zarządzenie Nr 57/2015 Burmistrza Nowego z 17.06.2015 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 58/2015 Burmistrza Nowego z 26.06.2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz jego zastępcy w Urzędzie Gminy Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 59/2015 Burmistrza Nowego z 30.06.2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkicj podmiotow bioracych udział w kampanii referendalnej ..... (1)
  Zarządzenie Nr 60/2015 Burmistrza Nowego z 30.06.2015 r. zmieniajace plan dochodów i wydatków budzetu Gminy Nowe na rok 2015 (1)
  Zarządzenie Nr 62.2015 Burmistrza Nowego z 10.07.2015 r. zmieniajace plan wydatków budżetu gminy Nowe na rok 2015 (1)
  Zarządzenie Nr 63/2015 Burmistrza Nowego z 14.07.2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowe (1)
  Zarzadzenie Nr 64/2015 Burmistrza Nowego z 17 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniach na wydzierzawienie i wynajęcie nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 65/2015 Burmistrza Nowego z 17.07.2015 w sprawie ogłoszenia pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w Głodowie (1)
  Zarządzenie Nr 66.2015 Burmistrza Nowego z 30.07.2015 r. zmieniajace plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2015 (1)
  Zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Nowego z 3.08.2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla zapewnienia obsługi informatycznej na potrzeby referendum ..... (1)
  Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Nowego z 3.08.2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP (1)
  Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Nowego z 10.08.2015 r. zmieniajace plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2015 (1)
  Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Nowego z 11.08.2015 r. w sprawie powolania obwodowych komisji ds. referendum w celu przeprowadzenia na terenie gminy Nowe referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6.09.2015 r. (1)
  Zarządzenie Nr 71.2015 Burmistrza Nowego z 18.08.2015 r. w sprawie ustalenia terminu skladania wniosków o przyznanie uczniom pomocy finansowej na zakup podreczników i materiałów edukacyjnych (1)
  Zarządzenie nr 72/2015 Burmistrza Nowego z 19.08.2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum na potrzeby referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6.09.2015 r. .... (1)
  Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Nowego z 25.08.2015 r. w sprawie okreslenia stawki czynszu za wynajęcie gruntu przy Rynku w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Nowego z 28.08.2015 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budzetu Gminy Nowe za i pólrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu sie wieloletniej .... (1)
  Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Nowego z 32.08.2015 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2015 (1)
  Zarzadzenie Nr 76/2015 Burmistrza Nowego z 3.09.2015 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 6 w Rychławie powołanej do przeprowadzenia w gminie Nowe referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6.09.2015 r. ... (1)
  Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Nowego z 10.09.2015 r. zmieniajace plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2015 (1)
  Zarządzenie Nr 78/2015 Burmistrza Nowego z 15.09.2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla zapewnienia obsługi informatycznej na potrzeby wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 25.10.2015 r. (1)
  Zarządzenie nr 79/2015 Burmistrza Nowego z 25.09.2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Nowego z 25.09.2015 r. w sprawie zalożeń do projektu budzetu Gminy Nowe na 2016 rok (1)
  Zarządzenie Nr 81/2015 Burmistrza Nowego z 30.09.2015 r. zmieniajace plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2015 (1)
  Zarządzenie Nr 82/2015 Burmistrza Nowego z 5.10.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie gminy Nowe wyborow do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 25.10.2015 r. (1)
  Zarzadzenie Nr 83/2015 Burmistrza Nowego z 7.10.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy .... (1)
  Zarządzenie Nr 84/2015 Burmistrza Nowego z 9.10.2015 r. zmieniajace plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe (1)
  Zarządzenie Nr 85/2015 Burmistrza Nowego z 12.10.2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 25.10.2015 r. (1)
  Zarządzenie Nr 86/2015 Burmistrza Nowego z 27.10.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postepowaniach o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ... (1)
  Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Nowego z 28.10.2015 r. zmieniajace plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2015 (1)
  Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Nowego zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2015 (1)
  Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Nowego z 13 listopada 2015 r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Nowe na rok 2016 (1)
  Zarządzenie Nr 90/2015 Burmistrza Nowego z 17.11.2015 r. w sprawie ustalenia dokumentacji do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Nowem (1)
  Zarządzenie Nr 91/2015 Burmistrza Nowego z 27.11.2015 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budzetu Gminy Nowe na rok 2015 (1)
  Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Nowego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy (1)
  Zarządzenie Nr 93/2015 Burmistrza Nowego z 15.12.2015 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2015 (1)
  Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Nowego z 28.12.2015 r. zmieniajace plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2015 (1)