Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8029224
od 26 października 2005
Archiwum » Archiwum » Wybory samorządowe 2014 r.

Kategorie
  Zespół ds. przeprowadzenia wyborów (1)
  Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtow, burmistrzów i prezydentów miast .... (1)
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych do rad ..... (1)
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta ... (1)
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (1)
  Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych (1)
  Miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (1)
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z 27 sierpnia 2014 r. o miejscu i czasie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych (1)
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych (1)
  Obwieszczenie Burmistrza Nowego z 4.09.2014 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym, siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowem ... (1)
  Informacja IPN o udzielaniu daty złożenia oświadczenia lustracyjnego (1)
  Postanowienie Nr 377/14 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 19.09.2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych (1)
  Miejska Komisja Wyborcza w Nowem (1)
  Wyjaśnienia Państwowek Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie członkostwa w komisjach wyborczych (1)
  Obwodowe komisje wyborcze wyznaczone do głosowania korespondencyjnego (1)
  Obwieszczenie - wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgach wyborczych nr 8 i nr 13 (1)
  Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowem z 14.10.2014 r. o skreśleniu kandydatów na radnych i unieważnieniu rejestracji list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Nowem ... (1)
  Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowem z 14.10.2014 r. o obsadzeniu mandatu radnego Rady Miejskiej w Nowem bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6 w wyborach zarządzonych na 16 .11.2014 r. (1)
  Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowem z 14.10.2014 r. o obsadzeniu mandatu radnego Rady Miejskiej w Nowem bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8 ... (1)
  Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowem z 14.10.2014 r. o obsadzeniu mandatu radnego Rady Miejskiej w Nowem bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9 ... (1)
  Obwieszczenie MKW w Nowem z 14.10.2014 r. o obsadzeniu mandatu radnego Rady Miejskiej w Nowem bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13 (1)
  Obwieszczenie Burmistrza Nowego z dn.15.10.2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, a także o obwodowych komisjach wyborczych wyznaczonych do ... (1)
  Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowem o terminie losowania numerów list kandydatów na radnych i składów obwodowych komisji wyborczych (1)
  Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowem o numerach przyznanych zarejestrowanym listom kanadydatów na radnych w wyborach ... . (1)
  Obwodowe komisje wyborcze powołane do przeprowadzenie na terenie gminy Nowe wyborów zarządzonych na 16 listopada 2014 r. (1)
  Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowem z 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Nowem (1)
  Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowem z 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Nowego w wyborach .. (1)
  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Świeciu z 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Rady Powiatu Świeckiego (1)
  Dyżur przedwyborczy (1)
  Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Nowego (1)
  Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Nowem (1)