Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Przedłużenie terminu obowiązywania taryf za wodę i scieki
•  Susza 2018
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6951322
od 26 października 2005
Gmina » Ogłoszenia » Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 r. (ustawa o systemie oświaty) Wersja do druku

WYKAZ

osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

w 2013 roku

 

Podstawa prawna: art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

 

Firma (nazwa) albo imię i nazwisko
beneficjenta pomocy

Wartość
nominalna pomocy

(zł)

Brunon Sandak

24243,00

Maciej Nogalski

8081,00

Rafał Smarz

5836,10

Tomasz Smarz

2244,90

Bernard Gryczka

7071,78

Małgorzata Gapińska

9174,00

Henryk Gębala

12476,72

Monika Malinowska

8081,00

Henryk Sworowski

8081,00

Gabriela Kozłowska, Danuta Toszek

4287,01

Henryk Bryła

4587,00

Monika Szwarc

5836,10

Wiesława Suchewicz

1146,75

Małgorzata Jetkowska

1171,52

Artur Jetkowski

2102,22

Janusz Bieliński

8035,75

Kazimierz Chmielecki

4535,63

Jan Bogdański

 

 

 

 

 

 

4510,40

Mariola Hapka

6593,81

Wojciech Johannsen

8029,28

Marzena Mirodka

8081,00

Aleksandra Radzimowska

8013,93

Justyna Zięba

2244,90

Anna Pietrzyk

3045,73

Joanna Kreńska

8081,00

Artur Maszudziński

32324,00

Marcin Siudek

16162,00

Magdalena Jędrzejewska

5035,27

Karol Pamuła

8081,00

Jan Boczek

8081,00

Wiesław Kłopotowski

8081,00

Andrzej Kończalski

4587,00

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich sp. z o.o.

w Nowem

8081,00

Izabela Rodzeń

9174,00

Grażyna Jędrzejewska

8081,00

Maciej Nogalski

8081,00


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:SAPO, Ilość wyświetleń: 1281, Utworzony: 2014-05-20 13:24:23, Ostatnia zmiana: 2014-05-20 13:55:14 Historia zmian