Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8303486
od 26 października 2005
Archiwum » Archiwum » Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. Wersja do druku

Załączone dokumenty
  01 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19.02.2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (536.4kB) pobierz pokaż
  02 Zarządzenie Nr 263.2014 Burmistrza Nowego z 27.02.2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezplatne umieszczanie urządowych obwieszczeń wyborczych związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego ... (92.6kB) pobierz pokaż
  03 Zespół ds. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w gminie Nowe (13.2kB) pobierz pokaż
  04 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. (173.3kB) pobierz pokaż
  05 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (218.2kB) pobierz pokaż
  06 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. (126.6kB) pobierz pokaż
  07 Wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.j (40.5kB) pobierz pokaż
  08 Wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej ... (37.5kB) pobierz pokaż
  09 Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 25 maja 2014 r. (47.5kB) pobierz pokaż
  10 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. (109.1kB) pobierz pokaż
  11 Zarządzenie Nr 275.2014 Burmistrza Nowego z 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach posłów do Parlamentu Euro .... (93.5kB) pobierz pokaż
  12 Obwieszczenie Burmistrza Nowego z 23.04.2014 r. w sprawie numerów i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców.. (50.2kB) pobierz pokaż
  13 Zarządzenie Nr 282.2014 Burmistrza Nowego z 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (801.8kB) pobierz pokaż
  14 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy z 28.04.2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 2 (533kB) pobierz pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:G. Matusiak, Ilość wyświetleń: 3840, Utworzony: 2014-02-25 14:25:58, Ostatnia zmiana: 2014-05-12 07:08:39 Historia zmian