Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Uwaga ptasia grypa !
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ochrona Danych Osobowych
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Przedłużenie terminu obowiązywania taryf za wodę i scieki
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6819436
od 26 października 2005
Organy » Rada Miejska » Harmonogram posiedzeń komisji Wersja do druku

 

HARMONOGRAM

posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nowem

maj 2018 r.

 

 

Posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  14.05.2018 r. godz. 1530

Urząd Gminy w Nowem sala nr 17

 

Tematy:

1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

2. Sprawy bieżące.

 

 

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 24.05.2018 r. godz. 1530, Urząd Gminy w Nowem sala posiedzeń

 

Tematy:

1. Sprawozdanie Dyrektora CK Zamek. Zapoznanie się z działalnością klubów i stowarzyszeń oraz
    z prowadzoną przez nie działalnością w roku 2017.

2. Sprawozdanie Kierownika ze stanu czytelnictwa Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem i działalności

    towarzyszącej. Ocena działalności biblioteki.

3. Ocena działalności kulturalnej i sportowej w gminie za 2017 rok.

4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

5. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia 29.05.2018 r. godz. 1515, Urząd Gminy w Nowem sala nr 17)

 

Tematy:

1. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

2. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 30.05.2018 r. godz. 1300, Urząd Gminy w Nowem sala nr 17)

 

Tematy:

1. Analiza wykonania budżetu za 2017 rok.

2. Opracowanie opinii o wykonaniu budżetu.

3. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium.

4. Sprawy bieżące.

 

XLI sesja Rady Miejskiej w Nowem 30 maja 2018 r. godz. 1500, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Nowem

 

 

 

 

 

 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Rada Miejska, Ilość wyświetleń: 6484, Utworzony: 2013-08-23 10:45:45, Ostatnia zmiana: 2018-05-23 14:54:17 Historia zmian