Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8040625
od 26 października 2005
Organy » Rada Miejska » Harmonogram posiedzeń komisji Wersja do druku

 

 

HARMONOGRAM

posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nowem

  maj 2019 r.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 14.05.2019 r. godz. 1500, Urząd Gminy w Nowem sala nr 17

Tematy:

1. Ustalenie zakresu i terminu kontroli.

2. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej 21.05.2019 r. godz. 1400, Urząd Gminy w Nowem sala posiedzeń

Tematy:

1. Sprawozdanie Dyrektora CK Zamek. Zapoznanie się z działalnością klubów i stowarzyszeń oraz
    z prowadzoną przez nie działalnością w roku 2018.

2. Sprawozdanie Kierownika ze stanu czytelnictwa Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem i działalności towarzyszącej. Ocena

    działalności biblioteki.

3. Ocena działalności kulturalnej i sportowej w gminie za 2018 rok.

4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej.

5. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 22.05.2019 r. godz. 1515, Urząd Gminy w Nowem sala nr 17

Tematy:

1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. wraz z informacją
    o stanie mienia komunalnego Gminy Nowe.

2. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 30.05.2019 r. godz. 1030, Urząd Gminy w Nowem sala nr 17

Tematy:

1. Podsumowanie przeprowadzonej kontroli.

2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym
    sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Nowe.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.

4. Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu, opracowanie wniosku oraz podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Nowego za 2018 rok.

 

VIII sesja Rady Miejskiej w Nowem 29 maja 2019 r. godz. 1500

(sala posiedzeń Urzędu Gminy w Nowem)

   

 

 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Rada Miejska, Ilość wyświetleń: 7712, Utworzony: 2013-08-23 10:45:45, Ostatnia zmiana: 2019-05-15 13:53:31 Historia zmian