Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7824770
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2013 r. » Zarządzenie Nr 214/2013 Burmistrza Nowego z 7.05.2013 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynejem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową Wersja do druku

 

ZARZĄDZENIE NR 214/2013

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 7 maja 2013 roku

 

w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 226 z późn. zm.[1]) zarządzam, co następuje:

 

    § 1. Ustalam stawkę czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 3,70zł miesięcznie, oraz stawki wymienione w załączniku nr 1, które uwzględniają czynniki podwyższające lub obniżające wartość użytkową.

 

   § 2. Stawka czynszu obowiązuje od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku.

 

   §3. Wykonanie zarządzenia powierza się administratorowi lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy tj. Przedsiębiorstwu Usług Miejskich spółka z o.o. w Nowem.       

 

  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania.

 

                         

                                                                                                               Burmistrz

                                                                                                            Czesław Woliński

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2783 i poz. 2786, z 2006 r. Nr 86 poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167 poz. 1193, Nr 249 poz. 1833, z 2007 r. Nr 128 poz. 902, Nr 173
poz. 1218, z 2010 r. Nr 3 poz. 13, z 2011 r. Nr 224 poz. 1342, z 2012 r. poz. 951



 

Załączone dokumenty
  Zał. nr 1 do zarządzenia 214.2013 (26.9kB) pobierz pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz. Cz. Woliński, Ilość wyświetleń: 1308, Utworzony: 2013-06-21 09:27:51, Ostatnia zmiana: 2013-06-21 09:33:07 Historia zmian