Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Uwaga ptasia grypa !
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ochrona Danych Osobowych
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trylu
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6516484
od 26 października 2005
Gmina » Ogłoszenia » Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznejj w 2012 r.(ustawa o systemie oświaty) Wersja do druku

WYKAZ

osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających

osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku.

 

 

Podstawa prawna:  art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Firma (nazwa) albo imię i nazwisko
beneficjenta pomocy

Wartość
nominalna
pomocy

(zł)

Mirosław Jakubowski

7908,07

Jarosław Wasielewski

4466,82

Artur Jetkowski

4204,90

Małgorzata Gapińska

9174,00

Janusz Bieliński

15639,16

   

Kazimierz Jackowski

16065,84

Gabriela Kozłowska, Danuta Toszek

4587,00

Iwona Szarafin

4587,00

Krzysztof Okoński

4459,02

Izabela Rodzeń

9174,00

Grażyna Rakowska

127,98

Grażyna Jędrzejewska

8081,00

Artur Maszudziński

7616,34

Jadwiga Dowhań

13761,00

Aleksandra Radzimowska

8081,00

Jan Boczek

24243,00

Henryk Gębala

8081,00

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich sp. z o.o.

8081,00


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:SAPO, Ilość wyświetleń: 2244, Utworzony: 2013-05-29 09:51:51, Ostatnia zmiana: 2013-05-29 10:12:44 Historia zmian