Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7615663
od 26 października 2005
Gmina » Obwieszczenia » Informacja, że trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej we wsi Osiny, zakończył się wynikiem pozytywnym Wersja do druku

 

BURMISTRZ NOWEGO PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ, ŻE TRZECI NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ WE WSI OSINY, ZAKOŃCZYŁ SIĘ WYNIKIEM POZYTYWNYM.

 

1. Data i miejsce przetargu.

Przetarg został przeprowadzony w dniu 17 maja 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy  w Nowem przy Placu św. Rocha 5 w Nowem w sali nr 17.

 

2. Oznaczenie nieruchomości.

Województwo: kujawsko-pomorskie, powiat: świecki, jednostka ewidencyjna: Nowe, obręb: Osiny, działka nr 85/4 o pow. 0,3177ha, księga wieczysta nr BY1S/00028068/9 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świeciu.

Właścicielem nieruchomości jest Gmina Nowe.

Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań, nie obciążają jej długi ani inne ograniczenia w rozporządzaniu.

 

3. Liczba osób dopuszczonych i niedopuszczonych do udziału w przetargu.

·      liczba osób dopuszczonych: 2

·      liczba osób niedopuszczonych: 0

 

4. Cena wywoławcza za nieruchomości i informacje o ofertach.

·      cena wywoławcza za nieruchomość w czasie przetargu wynosiła: 140 000,00 (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100gr),

·      najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 141 400,00zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy czterysta złotych 00/100gr).

 

5. Wynik przetargu.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Nabywcy nieruchomości: Pan Marcin Kozłowski i Pan Marian Kozłowski w udziałach 1/2 części.

 

 

 

 

Nowe, dnia 27 maja 2013 r.

IKS.6840.2.2012.AG

 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz Cz. Woliński, Ilość wyświetleń: 2092, Utworzony: 2013-05-27 08:21:41, Ostatnia zmiana: 2013-05-27 08:22:33 Historia zmian