Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7625616
od 26 października 2005
Archiwum » Archiwum » Wybory uzupełniające 23.09.2012 Wersja do druku

Załączone dokumenty
  1.Uchwała Nr XXII.142.12 Rady Miejskiej w Nowem z 30.05.2012 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Nowem (362.4kB) pobierz pokaż
  10. Obwieszczenie Burmistrza Nowego z 16.08.2012 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji .. (29.8kB) pobierz pokaż
  11. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowem o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego Rady Miejskiej (25.5kB) pobierz pokaż
  12.Udostępnienie spisu wyborców (19.5kB) pobierz pokaż
  13. Uchwała Nr 7.2012 MKW w Nowem z 10.09.2012 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do wyborów uzupełniających zarządzonych na 23.09.2012 r. (143.7kB) pobierz pokaż
  2.OBWIESZCZENIE Zarządzenie Nr 2752012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 12.07.2012 r. w sprawie wyborów uzupelniających do RadyMiejskiej w Nowem (32.5kB) pobierz pokaż
  3.Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z 16.07.2012 r. o sposobie zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowem w wyb.uzupełniających...... (32.6kB) pobierz pokaż
  4.Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z 16.07.2012 r. o miejscu i czasie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy zwiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych... (30.8kB) pobierz pokaż
  5.Zarządzenie 150.2012 Burmistrza Nowego z 17.07.2012 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (28kB) pobierz pokaż
  6.Obwieszczenie Burmistrza Nowego o numerze i granicach okręgu wyborczego oraz liczbie wybieranych radnych (29.7kB) pobierz pokaż
  7. Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowem (18kB) pobierz pokaż
  8 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowem o terminie i miejscu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego (24.6kB) pobierz pokaż
  9. Losowanie numerów list (15.7kB) pobierz pokaż
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem (45.2kB) pobierz pokaż
  Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem (550.1kB) pobierz pokaż
  Zestawienie wyników głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem (453.4kB) pobierz pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:G. Matusiak, Ilość wyświetleń: 3422, Utworzony: 2012-07-18 10:33:25, Ostatnia zmiana: 2012-09-25 07:11:26 Historia zmian