Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2019
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8526378
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Rejestr instytucji kultury obrazek Wersja do druku

  

REJESTR 

INSTYTUCJI  KULTURY

GMINY  NOWE

 

 

Numer wpisu do rejestru

Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów

Pełna  nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu

Skrócona  nazwa instytucji  kultury

Siedziba i adres instytucji  kultury

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Oznaczenie podmiotu ,

z którym organizator współnie prowadzi instytucję Kultury

Akt o utworzeniu instutucji kultury

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury

1   

 

 

 2012.04.30

Centrum Kultury Zamek

 

 

 

Plac Zamkowy 3 86-170 Nowe

 

Gmina Nowe

 

 

 

Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/115/93

z dnia

28-05-1993

 

Uchwała Rady Miejskiej nr XXiV/115/93

z dnia 28-05-1993

(nieaktualna)

 

Uchwała nr XIII/104/15 Rady Miejskiej w Nowem

z dnia 21-12-2015

(aktualna)

 

2

 

2012.04.30

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowem

 

 

 

Plac Zamkowy 3 86-170 Nowe

 

Gmina Nowe

 

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Nowem

nr XXXVIII/230/2009 z dnia 30-12-2009

 

 

Uchwała Rady Miejskiej w Nowem

nr XXXVIII/230/2009 z dnia 30-12-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez :

1/ otwarty dostęp do zawartości rejestru,

2/ wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony .

Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej

Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w  rejestrze.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku , na adres wskazany we wniosku lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie upoważnionej , za pisemnym potwierdzeniem odbioru .

Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego .

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru , księgi rejestrowej , oraz akt rejestrowych jest Główna księgowa Urzędu Gminy w Nowem Jolanta Madziąg / pokój nr. 22 /.

Wniosek o odpis składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Nowem pokój nr 5.

Podstawa  Prawna :

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego

z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia

rejestru instytucji  kultury .

( Dz. U , poz. 189 z 2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  Udostępnianie danych z rejestru informacji kultury (29.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Udostępnianie danych z rejestru informacji kultury (227.4kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury (27.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury (289.5kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:J.Madziąg, Ilość wyświetleń: 5761, Utworzony: 2012-04-30 12:35:54, Ostatnia zmiana: 2017-06-08 11:44:41 Historia zmian