Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2019
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8526472
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Rejestry i ewidencje obrazek Wersja do druku


REFERAT ORGANIZACYJNY I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

  Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Rejestr na wykonywanie krajowego przewozu osób taksówką osobową
  Rejestr uchwał Rady Miejskiej
  Rejestr wniosków i interpelacji radnych
  Rejestr zarządzeń Burmistrza
  Rejestr skarg i wniosków
  Wykaz jednostek organizacyjnych
  Wykaz jednostek pomocniczych 
  Rejestr osob objętych rejestracją wojskowej

  Rejestr osób podlegających kwalifikacji wojskowej 


REFERAT INWESTYCJI, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

  Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 
  Rejestr nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości
  Rejestr użytkowników wieczystych
  Rejestr dzierżawców
  Rejestr decyzji komunalizacyjnych
  Rejestr budynków i nieruchomości gminnych
  Rejestr sprzedanych lokali mieszkalnych
  Rejestr nabytych nieruchomości
  Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego
  Rejestr zadań związanych z zamówieniami publicznymi
  Rejestr wydanych uzgodnień i opinii do projektów
  Rejestr decyzji
  Rejestr opinii do wydawanych decyzji
  Rejestr postanowień
  Rejestr psów


REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

  Ewidencja sprzedaży VAT
  Ewidencja zakupów VAT
  Ewidencja upomnień w podatku od nieruchomości
  Ewidencja upomnień w podatku rolnym
  Ewidencja upomnień w podatku od środków transportowych
  Ewidencja tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości
  Ewidencja tytułów wykonawczych w podatku rolnym
  Ewidencja tytułów wykonawczych w podatku od środków transportowych
  Rejestr wymiarowy łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
    (osoby fizyczne)
  Rejestr wymiarowy podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego (osoby prawne i in.)
  Rejestr przypisów i odpisów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego
  i leśnego
  Ewidencja podatników podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego


URZĄD STANU CYWILNEGO

  Księgi stanu cywilnego
  Akta zbiorowe (stanu cywilnego)
  Zbiór meldunkowy
  Stały rejestr wyborców
  Zbiór wydanych dowodów osobistych

 


Redaktor: Grzegorz Matusiak, Źródło:Grzegorz Matusiak, Ilość wyświetleń: 9744, Utworzony: 2006-03-17 13:09:16, Ostatnia zmiana: 2012-04-04 14:00:45 Historia zmian