Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7707419
od 26 października 2005
Gmina » Obwieszczenia » Zawiadomienia

Kategorie
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Znak: IKS.6730.9.2011.AG (0)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Znak: IKS.6730.10.2011.AG (0)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Znak: IKS.6730.30.2011.AG (1)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Znak: IKS.6730.38.2011.AG (1)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Znak: IKS.6730.35.2011.AG (0)
  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Znak: IKS.6730.35.2011.AG (0)
  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (0)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Znak: IKS.6730.52.2011.AG (0)
  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego. Znak: IKS.6730.52.2011.AG (0)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Znak: IKS.6733.1.2011.AG (0)
  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Znak: IKS.673 (0)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Znak: IKS.6733.2.2012.AG (0)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Znak: IKS.6733.3.2012.AG (0)
  Zawiadomienie o zakończonym postępowaniu dowodowym w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Znak: IKS.6733.2.2012.AG (0)
  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji. Znak: IKS.6733.3.2012.AG (0)
  Zawiadomienie o wszęciu postępowania administracyjnego. Znak: IKS.6733.6.2012.RG (1)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Znak: IKS.6733.2.2013.RG (1)
  Zawiadomienie o zakończeniu postępowanis dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Znak: IKS.6733.1.2013.RG (1)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Znak: IKS.6733.3.2013.RG (1)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Znak: IKS.6733.4.2013.RG (1)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Znak: IKS.6733.5.2013.RG (1)
  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Znak: IKS.6733.5.2013.RG (1)
  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Znak: IKS.6733.2.2013.RG (1)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Znak: IKS.6733.6.2013.RG (0)
  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Znak: IKS.6733.3.2013.RG (0)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Znak: IKS.6733.7.2013.RG (0)
  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego. Znak: IKS.6733.6.2013.RG (0)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Znak: IKS.6733.1.2014.RG (0)
  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Znak: IKS.6733.1.2014.RG (0)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Znak: IKS.6733.2.2014.RG (0)
  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonej na wniosek Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych (1)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Znak: IKS.6733.1.2015.RG (0)
  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (0)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Znak: IKS.6733.2.2015.RG (0)
  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji na wniosek Pana Denisa Gieglis (1)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Znak: IKS.6733.7.2015.RG (0)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - oświetlenie drogowe Mątawy. Znak: IKS.6733.3.2015.RG (0)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - oświetlenie drogowe Mały Komorsk. Znak IKS.6733.4.2015.RG (0)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - oświetlenie drogowe Mały Komorsk. Znak IKS.6733.5.2015.RG (0)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - oświetlenie drogowe Morgi. Znak IKS.6733.6.2015.RG (0)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (0)
  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunkow dla budowy oświetlenia drogi powiatowej w Mątawach (1)
  Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie o ustalenie warunków dla budowy oświetlenia w Małym Komorsku (1)
  zawiadomienie o zakonczeniu postepowania dowodowego w sprawie o ustalenie warunków dla budowy oświetlenia w miejscowości Morgi (1)
  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia Mały Komorsk (1)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Znak: IKS.6733.9.2015.RG (1)
  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonej na wniosek ENEA (1)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Znak: IKS.6733.2.2016.RG (0)
  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (0)
  Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Nowem" (0)
  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie robót geologicznych - budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV (1)
  Zawiadomienie o wsz. post. w sprawie zatw. opracowania pt. Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich ... (1)
  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie zatw. opracowania pt. Projekt robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń (1)
  Zawiadomienie Wojewody Kujawsko Pomorskiego - wszczęcie postępowania administracyjnego dla zadania Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk 26.09.2017 (1)
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Znak: IKS.6733.3.2017.RG (0)