Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7824656
od 26 października 2005
Archiwum » Archiwum » Wybory do izb rolniczych Wersja do druku

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 9/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, wybory do Walnego Zgromadzenia Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku zarządzono na dzień 3 kwietnia 2011 r. (niedziela).

Gmina Nowe jest okręgiem wyborczym nr 98, dwumandatowym.

Druki zgłoszeń kandydatów dostępne są w Urzędzie Gminy w Nowem, w pokoju nr 33-34. Zgłoszenia kandydatów na członków rad powiatowych izb rolniczych przyjmowane przez okręgową komisję do

dnia 14 marca 2011 r., w Urzędzie Gminy w Nowem, pokój nr 31.

Głosowanie w wyborach odbędzie się 3 kwietnia 2011 r. w godzinach od 800 do 1800 w lokalu komisji okręgowej w Urzędzie Gminy w Nowem.

 

Informacje na temat wyborów można uzyskać pod nr telefonu 523337218 – Pani Karolina Tórz, Urząd Gminy

w Nowem pokój nr 33-34 (II piętro).

 

Do zgłoszenia załącza się:

- listę osób popierających zgłoszenie kandydata na członka rady powiatowej izby rolniczej,

- pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,

- w przypadku zgłaszania kandydata przez osobę upoważnioną- pisemne upoważnienie do dokonania

  zgłoszenia, podpisane przez kandydata z oznaczeniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania osoby

  upoważnionej do zgłaszania.

 

Załączone dokumenty
  Lista osób udzielających poparcia (29.5kB) pobierz pokaż
  Obwieszczenie lista kandydatów do Rady Powiatowej Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej (32.5kB) pobierz pokaż
  Oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie (22kB) pobierz pokaż
  Wyniki głosowania w Okręgu Wyborczym Nr98 w Nowem (26.8kB) pobierz pokaż
  Zgłoszenie kandydata (30kB) pobierz pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:K.Tórz, Ilość wyświetleń: 2903, Utworzony: 2011-02-21 14:18:38, Ostatnia zmiana: 2011-04-07 07:43:06 Historia zmian