Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7625416
od 26 października 2005
Archiwum » Archiwum » Wybory uzupełniające 27.03.2011 Wersja do druku

Załączone dokumenty
  10. Obwieszczenie Burmistrza Nowego o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych (29.6kB) pobierz pokaż
  11. Komunikat o terminie i miejscu losowania numerów zarejestrowanych list kandydatów (14.4kB) pobierz pokaż
  2. Zarządzenie Nr 10.11 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 12.01.2011 r w sprawie wyborów uzupełniających do .... (1.6MB) pobierz pokaż
  3. Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych (886.6kB) pobierz pokaż
  4. Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie zgłaszania kandydatów na członków MKW .... (777.1kB) pobierz pokaż
  5. Obwieszczenie Burmistrza Nowego o numerze i granicach okregu wyborczego i liczbie wybieranych radnych (28kB) pobierz pokaż
  6. Wykaz komitetów, które dokonały zawiadomienia Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania .. (24kB) pobierz pokaż
  7. Postanowienie Nr 458.11 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie powołania terytorialnej komisji wyborczej ... (368.2kB) pobierz pokaż
  8. Terminy i miejsce dużurów Miejskiej Komisji Wyborczej (11.7kB) pobierz pokaż
  9. Zarządzenie Nr 19.2011 Burmistrza Nowego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (123.6kB) pobierz pokaż
  Numery list kandydatów (13.5kB) pobierz pokaż
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z 28.03.2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej (65.2kB) pobierz pokaż
  Obwieszczenie MKW w Nowem w sprawie zarejestrowanych list kandydatów na radnego Rady Miejskiej (30kB) pobierz pokaż
  Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów uzupełniających 27.03.2011 (505.4kB) pobierz pokaż
  Uchwała 4.2011 MKW Nowem w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (17.7kB) pobierz pokaż
  Uchwała 5.2011 MKW w sprawie obwieszczenia kandydatów (29kB) pobierz pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz. Cz. Woliński, Ilość wyświetleń: 4180, Utworzony: 2011-01-18 08:28:19, Ostatnia zmiana: 2011-04-04 07:29:08 Historia zmian