Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Uwaga ptasia grypa !
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ochrona Danych Osobowych
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem I
•  Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnej Przychodni w Nowem II
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Przedłużenie terminu obowiązywania taryf za wodę i scieki
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6734866
od 26 października 2005
Urząd Gminy » Sprawy do załatwienia w Urzędzie » Nadanie dziecku nazwiska zgodnie z art.90 KRiO Wersja do druku

 

Nadanie dziecku nazwiska zgodnie z art. 90 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
 
Wymagane dokumenty
- odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka (jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza Nowem ),
- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (jeżeli dziecko urodziło się poza Nowem),
- pisemne o?wiadczenie matki dziecka i jej męża / ojca dziecka i jego żony,
- osobista zgoda dziecka, które ukończyło 13 lat,
- dowody osobiste małżonków, do wglądu.
 
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Plac ?w. Rocha 5 , parter, pok. 1, tel. 0523337234 w godz. od 700 do 1430
 
Opłaty
Opłaty skarbowej od czynno?ci urzędowej nie pobiera się.
 
Termin załatwienia sprawy
Od ręki
 
Podstawa prawna
art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z pó?n. zm.).
 
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.
 
Inne informacje
Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne jeżeli dziecko nosi nazwisko ojca, chyba że nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa. Nadanie dziecku nazwiska żony ojca nie jest dopuszczalne jeżeli dziecko nosi nazwisko matki.

 

 

 

 


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:H. Sukniak, Ilość wyświetleń: 1432, Utworzony: 2010-05-06 10:26:57, Ostatnia zmiana: 2010-05-06 11:28:04 Historia zmian