Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8397965
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2009 r. » Zarządzenie Nr 105/2009 Burmistrza Nowego z 10.08.2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Nowem Wersja do druku


ZARZĄDZENIE NR 105/2009

BURMISTRZA  NOWEGO

z dnia 10 sierpnia 2009 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu  na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Nowem

 

    Na podstawie art. 36a ust. 6,  ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Nowem w następującym składzie:

 

1) Przedstawiciele Gminy Nowe – jako organu prowadzącego w osobach:

 

a) Pani Urszula Kempińska-Czerwińska – członek Komisji,

b) Pani Maria Grażyna Pomaska – członek Komisji,

c) Pan Sławomir Jopek – członek Komisji.

 

2) Przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty – jako organu nadzoru pedagogicznego w osobach:

 

a) Pani st. wiz. Bogna Łoś – członek Komisji,

b) Pan st. wiz. Andrzej Konieczny – członek Komisji,

 

3) Przedstawiciel Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Nowem  w osobie:

a)  Pani Ewa Sałek – członek Komisji,

 

4) Przedstawiciel Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum w Nowem w osobie:

 

a)  Pani Mirosława Kirszenstein – członek Komisji,

 

5) Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:

 

a) Pani Małgorzata Murawska – członek Komisji .

 

§ 2. Wyznacza się Panią Urszulę Kempińską – Czerwińską  na Przewodniczącą Komisji Konkursowej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                        Burmistrz Nowego                                      

                                 Stanisław Butyński


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz - St. Butyński, Ilość wyświetleń: 1668, Utworzony: 2009-08-11 12:02:58, Ostatnia zmiana: 2009-08-11 12:04:12 Historia zmian