Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Raport o stanie gminy
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory ławników
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
•  Susza 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8398247
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2009 r. » Zarządzenie Nr 89/2009 Burmistrza Nowego z 15 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Wersja do druku

                                                   
                                                    ZARZĄDZENIE Nr 89/2009

Burmistrza  Nowego

z dnia 15 maja 2009 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Nowe do przeprowadzenia wyborów osłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

 

    Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056)  w związku z art. 25 ustawy z dnia

23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766) zarządza się, co następuje

 

 

     § 1.  Powołuje się  obwodowe komisje wyborcze na terenie gminy Nowe do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. w składach podanych poniżej:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1,  Świetlica kotłowni Osiedle Nadwiślańskie, Nowe

    1. Giemza Elżbieta          

    2. Zajączkowski Roman            

    3. Steinborn  Bartosz      

    4. Sikora Zbigniew      

    5. Sandach Maria             

    6. Hajduk Gabriela           

    7. Mirosława Gusmann     

    8. Kekenmajster Mirosława

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2, Centrum Kultury „Zamek” Plac Zamkowy, Nowe

    1. Orłowska Renata        

    2. Rychlewicz Dariusz    

    3. Jenda Anna                 

    4. Pekeron Małgorzata   

    5. Ponczek Barbara        

    6. Koniszuk Maria         

    7. Wysocka Marlena      

    8. Woźniak Stanisława

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3, Remiza OSP Aleja 3 Maja, Nowe

    1.  Prochowska Ewa           

    2.  Alekandra Chmielecka   

    3   Steinborn Mirosława         

    4.  Kirszenstein Jolanta       

    5.  Klikowicz Mateusz       

    6.  Dębińska Agnieszka     

    7.  Czaja Genowefa           

    8.  Górska Barbara

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4, Szkoła Podstawowa  ul. Myśliwska, Nowe

    1.   Mellentin Mariola     

    2    Zgubińska Marzena   

    3.   Grzenkowicz Maria   

    4.   Zięba Zofia                

    5.   Górska Małgorzata      

    6.   Połom Mirosław         

    7    Czaja Marzena

    8.   Grażyna Leppek

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5,  Klub Rolnika, Bochlin

    1.  Jankiewicz Dariusz       

    2.  Filip Łukasz                 

    3.  Grabowska Ewelina     

    4.  Sikora Anna                 

    5.  Górski Maciej              

    6.  Kowalski Dariusz         

    7.  Gusmann Andrzej        

    8.  Tomasz Stefaniak

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6, Szkoła Podstawowa w Rychławie

    1.  Wozińska Barbara     

    2.  Cejrowska Ewa    

    3.  Mazurek Marek           

    4.  Sikora Dominika            

    5.  Klikowicz Magdalena 

    6.  Kowalska Marzena      

    7.  Ziółkowska Iwona       

    8.  Zbigniew Chmielecki

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7, Szkoła Podstawowa w Trylu

    1.  Bienek Mirosław          

    2.  Zgubiński Krzysztof     

    3.  Kłos Justyna                  

    4.  Zielińska Magdalena     

    5. Mąkosa Ewelina             

    6. Dębiński Marek              

    7. Wojciech Kuziemski    

    8. Tórz Karolina

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8  Remiza OSP Mały Komorsk

    1.  Sodolski Łukasz       

    2.  Szymczak Estera      

    3.  Sławińska Sylwia     

    4.  Zielińska Danuta       

    5.  Dulna Czesława       

    6.  Dębińska Wiesława   

    7   Pekeron Marta          

    8. Cejrowski Leszek     

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9,  Świetlica wiejska, Zdrojewo

    1.  Nowak Ewa              

    2   Balewska Beata       

    3.  Przemysław Jenda   

    4.  Zielińska Barbara    

    5.  Dulny Jerzy               

    6.  Kirszenstein Piotr      

    7.  Pater Ewa                  

    8.  Szwarc Milena

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10,  Świetlica wiejska, Górne Morgi

 

    1.  Markiewicz Wanda    

    2.  Balewski Dawid         

    3.  Targowska Anna        

    4.  Zieliński Marcin      

    5.  Górski Jan      

    6.  Wołoszyn Małgorzata

    7   Stanek Małgorzata    

    8.  Maliszewska Arleta

 

 

     § 2. Zarządzenie podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Nowem oraz w  internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowem.

 

     § 3. Realizację zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Gminy Nowe do spraw przeprowadzenia wyborów – urzędnikowi wyborczemu..

 

     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

                                                                                                                     Burmistrz

                                                                                                               Stanisław Butyński


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz - St. Butyński, Ilość wyświetleń: 2211, Utworzony: 2009-05-28 14:03:43, Ostatnia zmiana: 2009-05-28 14:04:44 Historia zmian