Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Uwaga ptasia grypa !
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Obligacje 2013
•  Obligacje 2014
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ochrona Danych Osobowych
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
  Praca
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trylu
  Wybory
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory samorządowe 2014 r.
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

6513549
od 26 października 2005
Archiwum » Archiwum » Wybory do Parlamentu Eurepejskiego 2009 Wersja do druku


Informuje się, że został sporządzony spis wyborców w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego. Spis wyborców może zostać udostępniony na pisemny wniosek w pokoju nr 1 tut. urzędu w godzinach
pracy.


 

Załączone dokumenty
  Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 7.06.2009 (72kB) pobierz pokaż
  Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego (64.1kB) pobierz pokaż
  Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych (495kB) pobierz pokaż
  Zarządzenie Nr 85.2009 Burmistrza Nowego w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami do Parlamentu Eur (54.8kB) pobierz pokaż
  Zarządzenie Nr 89.2009 Burmistrza Nowego z 15.05.2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborow posłów do Parlamentu Europejskiego (65.8kB) pobierz pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:PKW, Ilość wyświetleń: 2019, Utworzony: 2009-04-17 11:43:27, Ostatnia zmiana: 2009-05-26 07:49:17 Historia zmian