Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Azbest eternit - nabór wniosków
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Program EKOpiec 2018
•  Azbest 2018
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  UWAGA !!! Polowania
•  Uchwała antysmogowa
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

7625404
od 26 października 2005
Archiwum » Archiwum » Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 29.03.2009 Wersja do druku

Załączone dokumenty
  Informacja PKW o tworzeniu komitetow wyborczych dla wyborow do organow samorzadu terytorialnego (170.6kB) pobierz pokaż
  Informacja PKW o zglaszaniu list kandydatow na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta (931.9kB) pobierz pokaż
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dn. 19.01.2009 r. o miejscu i czasie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłaszania kandydata na radnego[1] (63.2kB) pobierz pokaż
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dn. 19.01.2009 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowem [1] (57.4kB) pobierz pokaż
  Obwieszczenie - Zarządzenie Nr 4.09 Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dn. 15.01.2009 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem[1] (31kB) pobierz pokaż
  Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowe z 26 stycznia 2009 r. o granicach okręgu wyborczego nr 3 (34.2kB) pobierz pokaż
  Obwieszczenie Burmistrza Gminy Noweo numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej 29.03.2009 r. (39.2kB) pobierz pokaż
  Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowem o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających 29.03.2009 r. (22.4kB) pobierz pokaż
  Postanowienie Nr 79.09 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie powolania terytorialnej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem (36kB) pobierz pokaż
  Protokół głosowania w obwodzie Nr 10 w Górnych Morgach (88.5kB) pobierz pokaż
  Protokół głosowania w obwodzie Nr 7 w Trylu (75kB) pobierz pokaż
  Protokół głosowania w obwodzie Nr 8 w Małym Komorsku (66.5kB) pobierz pokaż
  Protokół głosowania w obwodzie Nr 9 w Zdrojewie (87.9kB) pobierz pokaż
  Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29.03.2009 r (95.1kB) pobierz pokaż
  Terminy dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowem (58.2kB) pobierz pokaż
  Uchwala Nr 2.2009 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowem w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego komisji (45.8kB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr 1.2009 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowem w sprawie wyboru przewodniczącego komisji (45.4kB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr 3.2009 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowem w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej (56.7kB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr 8.2009 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowem z sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniajacych (60.1kB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr 9.2009 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowem w sprawie zmiany w skladzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Trylu (57.5kB) pobierz pokaż
  Uchwała Nr XXVI.150.2008 Rady Miejskiej w Nowem z 29.12.2008 r. w sprawie stwierdzenia wygasnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Nowem (35.8kB) pobierz pokaż
  Załączniki do Informacji PKW o tworzeniu komitetow wyborczych (400kB) pobierz pokaż
  Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowem (73.9kB) pobierz pokaż

Redaktor: G. Matusiak, Źródło:G. Matusiak, Ilość wyświetleń: 3658, Utworzony: 2009-01-08 09:43:22, Ostatnia zmiana: 2009-03-30 07:51:23 Historia zmian