Wyszukaj:
Gmina Nowe : www.gminanowe.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Skrzynka podawcza
•  Elektroniczna Obsługa Interesantów
•  Wnioski, deklaracje, oświadczenia, formularze
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada Miejska
  Gmina
•  Ochrona danych osobowych
•  Zgromadzenia
•  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
•  Dotacje dla Spółek Wodnych
•  Strategia rozwoju Gminy Nowe
•  Spółki prawa handlowego
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Obligacje 2018
•  Obwieszczenia
•  Ogłoszenia
•  Komunikaty
•  Uwaga - wałęsające się psy
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
•  Rodzina 500+
•  Konsultacje statutów sołectw
  Urząd Gminy
•  Dla niesłyszących
•  Regulamin Urzędu Gminy
•  Pracownicy Urzędu Gminy
•  Kontrole
•  Sprawy do załatwienia w Urzędzie
•  Rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia majątkowe
•  Biuro obsługi interesantów
•  Współpraca z org. pozarządowymi
•  Rejestr instytucji kultury
•  Gospodarka odpadami
•  Skargi i wnioski
•  Petycje
•  Rewitalizacja
•  Ilość uczniów - dotacje
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Budżet
•  Zagospodarowanie przestrzenne
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Informacje o dotacjach
•  Dotacje "FOGR"
•  Dotacje PROW
•  Dotacje RPO
•  Dotacje POPT
•  Dotacje WFOŚiGW
•  Inne dotacje
  Praca
•  Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowem
•  Konkurs na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocowego w Nowem
•  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji, gospodarki przestrzennej i gospodarki
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
•  Wybory samorządowe 2018 r.
•  Wybory parlamentarne 2015
•  Referendum ogólnokrajowe w 2015 r.
•  Wybory Prezydenta RP 2015 r.
•  Wybory do izb rolniczych
  Ochrona środowiska
•  Decyzje środowiskowe
•  Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowe
•  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
•  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
•  Program usuwania azbestu dla gminy Nowe na lata 2012-2032
•  Program ochrony środowiska dla gminy Nowe, Prognoza oddziaływania na srodowisko
•  Afrykański Pomór Świń
•  Ocena jakości wody
•  Ewidencja szamb
•  Składanie uwag dot. stanu klimatu akustycznego w pobliżu autostrady A1
•  Susza 2018
•  Opłaty za wodę i ścieki
•  Nabór wniosków na refundację wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie
•  EKO DOPŁATY na wymianę pieca
•  Uchwała antysmogowa
•  Nabór wniosków - ETERNIT 2019
  Prawo
•  Dziennik Ustaw
•  Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Kuj.-Pom.
  Pomoc Społeczna
•  MGOPS Nowe
  Informacje
•  Redakcja
  Archiwum
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki

8027500
od 26 października 2005
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2008 r. » Zarzadzenie Nr 55/2008 Burmistrza Nowego z 12.08.2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań Wersja do druku


 

ZARZĄDZENIE NR  55/2008

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 12 sierpnia 2008 r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań.

 

Na podstawie § 28 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

 

BURMISTRZ NOWEGO

zarządza:

 

1. Powołuje się komisję do przeprowadzenia rokowań:

- po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej

  w  Nowem, których przedmiotem jest nieruchomości położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie

  świeckim, w jednostce ewidencyjnej Nowe-Miasto, w obrębie Nowe, oznaczona nr działki 1022/1 o pow. 0,2077 ha,

   zapisana  w księdze wieczystej nr 28838 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu,

- rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż prawa własności nieruchomości

   położonej we wsi Mątawy, których przedmiotem jest nieruchomości położona w województwie kujawsko-pomorskim,

   w powiecie świeckim, w jednostce ewidencyjnej Nowe, w obrębie Mątawy, oznaczona nr działki 17

   o pow. 0,5100ha, zapisana w księdze wieczystej nr 42109 prowadzonej w przez Sąd Rejonowy w Świeciu, które

   zostaną przeprowadzone w dniu 12 sierpnia 2008 r. w składzie:

1. Sławomir Filip – przewodniczący komisji,

2. Barbara Wołoszyn – członek komisji,

3. Leszek Cejrowski – członek komisji.

 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                  Burmistrz

                                                                                                             Stanisław Butyński


Redaktor: G. Matusiak, Źródło:Burmistrz - St. Butyński, Ilość wyświetleń: 1650, Utworzony: 2008-12-08 09:48:46, Ostatnia zmiana: 2008-12-08 09:49:32 Historia zmian